Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Rezultate concursuri

În urma desfășurării concursurilor au fost declarați următorii câștigători:

 

Facultate

Catedra

Poziţia in Statul de funcţii

Funcţia didactica

Câștigători concursuri 

1

Agricultură

Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului

I/B/5

Şef lucrări

Marian Ovidiu Marius

2

Agricultură

Cultura plantelor

II/B/1

Şef lucrări

Berindean Ioana Virginia

3

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/5

Şef lucrări

Petrescu-Mag Ioan Valentin

4

Horticultură

Horticultură şi peisagistică

I/B/7

Şef lucrări

Singureanu Valentin 

5

Horticultură

Ştiinţe economice

III/B/2

Lector

Man Adriana

6

Horticultură

Ştiinţe economice

III/B/3

Lector

Mureşan Iulia Cristina 

7

Zootehnie şi Biotehnologii

Discipline fundamentale biotehnologii

I/B/4

Şef lucrări

Vâtcă Anamaria Etelca 

8

Zootehnie şi Biotehnologii

Discipline fundamentale zootehnie

II/B/1

Şef lucrări

Pentelescu Ovidiu Nicu 

9

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/14

Şef lucrări

Man Simona Maria 

10

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/16

Şef lucrări

Socaci Sonia Ancuţa 

11

Medicină Veterinară 

Discipline paraclinice

III/B/7

Şef lucrări

Ober Ciprian Andrei 

12

Medicină Veterinară 

Clinici

IV/9

Şef lucrări

Vasiu Aurel

13

Medicină Veterinară 

Clinici

IV/5

Şef lucrări

Neagu Daniela Mihaela 

În perioada următoare este prevăzută dpunerea evantualelor contestații, iar apoi aprobarea de către Senat a listei prezentate mai sus și numirea pe post de către Rectorul universității a fiecărui candidat.