Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Horticultură Silvicultură II/B/7 Şef lucrări Ameliorarea si refacerea bazinetelor forestiere degradate
Cultura speciilor forestiere exotice
Culturi forestiere de interes cinegetic
Certificarea Forestiera
Descrierea postului
2 Horticultura Silvicultură II/B/12 Şef lucrări T.P.L. 1
T.P.L. 2
Ameliorarea si refacerea bazinetelor forestiere degradate
Biologia si ecologia faunei din ecosistemele forestiere
Ecologie şi protecţia mediului
Construcţii forestiere
Gestiunea afacerilor în silvicultură 2
Rolul şi importanţa pădurilor în societate
Descrierea postului
3 Horticultura  Măsurători terestre şi ştiinţe exacte IV/B/1 Conferentiar Fotogrammetrie şi fotointerpretare 1
Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2
Fotogrammetrie inginerească
Cartografie digitală
Măsurători geodezice prin unde
Aplicaţiile teledetecţiei în agricultură
Descrierea postului
4 Medicina Veterinara  Preclinici I/B/1 Profesor Chimie / Biochimie 1
Chimie / Biochimie 2 
Descrierea postului
5 Medicina Veterinara  Paraclinici III/B/1 Conferentiar  Anatomie patologică 1și 2, Diagnostic Necropsic și Medicină Legală 1 și 2, Necropsy and Forensic medicine 2, Patology and comparative  oncology. Descrierea postului
6 Medicina Veterinara  Clinici  IV/B/1 Profesor Parasitology and parasitic diseases 2,3
Parazitologie și boli parazitare 2
Descrierea postului
7 Medicina Veterinara  Clinici IV/B/2 Conferentiar  Parazitologie și boli parazitare 2
Biologie animală și ecologie
Animal biology and ecology
Parsitology and parasitic diseases 1
Descrierea postului
8 Medicina Veterinara  Clinici  IV/B/3 Conferentiar  Fiziologia reproducției la animale
Istoria medicinii veterinare
Obstetrică veterinară
Clinica suine, Reproducție
Descrierea postului
9 Zootehnie si Biotehnologii  Stiinte fundamentale I/B/1 Conferentiar  Chimie analitică si chimie instrumentala
Chimia apei si solului, Biochimie, Chimie, 
Descrierea postului