Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/1 Profesor Pedologie 1-2 Descrierea postului
2 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/2 Conferenţiar Impactul maşinilor asupra mediului
Maşini agricole
Descrierea postului
3 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/4 Şef lucrări Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi păstrarea produselor agricole
Conducere tractoare
Conducere auto.
Descrierea postului
4 Agricultură Cultura plantelor II/B/1 Conferenţiar Botanica 1-2
Morfologia şi anatomia plantelor 
Descrierea postului
5 Agricultură Cultura plantelor II/B/2 Conferenţiar Producerea, controlul şi certificarea semintelor
Ameliorarea plantelor
Descrierea postului
6 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/1 Profesor Tehnologii ecologice în cultura plantelor 1-2
Fitotehnie
Modificări majore ale mediului
Descrierea postului
7 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/2 Conferenţiar Monitorizarea calităţii mediului 1-2
Monitorizarea fenomenelor de risc
Descrierea postului
8 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/3 Conferenţiar Managementul realizării proiectelor 
Tratarea şi epurarea apelor 
Evaluarea impactului de mediu
Managementul resurselor de aer
Descrierea postului
9 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/4 Conferenţiar Biochimie
Chimie generală
Descrierea postului
10 Horticultură II - Silvicultură IIB/1 Profesor Împăduriri 1-2 
Rolul şi importanţa pădurilor în societate
Monitoring forestier
Culturi forestiere de interes cinegetic
Tehnologii de instalare şi conducere a culturilor agroforestiere
Descrierea postului
11 Horticultură II - Silvicultură IIB/2 Profesor Silvicultură 1-2
Administraţie silvică 
Descrierea postului
12 Horticultură II - Silvicultură IIB/3 Profesor Plante floricole şi de gazon 1-2
Analiza compoziţiei 
Analiza compozitiei 1
Descrierea postului
13 Horticultură II - Silvicultură IIB/4 Conferenţiar Tehnologia prelucrării lemnului 1-2
Exploatări forestiere 1-2
Vânătoare
Descrierea postului
14 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/1 Profesor Bazele managementului
Management în agroturism
Consultanţă 
Management in turism.
Descrierea postului
15 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/3 Conferenţiar Finanţe generale
Administrarea financiară a afacerii.
Descrierea postului
16 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/4 Conferenţiar Management agricol
Metode de cercetare în turism
Managementul proiectelor
Statistică economică
Econometrie
Descrierea postului
17 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/5 Conferenţiar Economie rurală
Relaţii economice internaţionale
Economie agrară şi politici agricole
Descrierea postului
18 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/6 Conferenţiar Analiză economică şi financiară
Cercetari operaţionale şi proiectarea afacerii
Bazele evaluării afacerii.
Descrierea postului
19 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/13 Lector Gestiunea afacerilor în silvicultură 1
Management în cadastru
Practică
Metode moderne de evaluare a afacerilor din domeniul forestier
Descrierea postului
20 Horticultură IV - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte IVB/I Profesor Sisteme informatice geografice (GIS) 1
Analiza matematica
Astronomie geodezică
Matematică
Descrierea postului
21 Zootehnie şi Biotehnologii Ştiinţe  fundamentale - biotehnologii I/B/1 Conferentiar Biologia reproducţiei animalelor 
Culturi de celule şi ţesuturi
Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in vitro. 
Descrierea postului
22 Zootehnie şi Biotehnologii Ştiinţe Tehnologice - zootehnie  II/B/1 Profesor Apicultură 
Biotehnologii în apicultură şi sericicultură Sericicultură 
Sericicultura P
Descrierea postului
23 Medicină Veterinară Preclinici I/B/4 Şef lucrări Histologie et embryologie 2
Histologie et embryologie 1
Biologie cellulaire
Practical works 1 - extramural
Descrierea postului
24 Medicină Veterinară Productii animaliere si siguranta alimentelor II/B/1 Conferentiar Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor 
Igiena animalelor şi protecţia mediului
Descrierea postului
25 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/1 Conferentiar Etopatologia  
Imagistica medicala-radio
Descrierea postului
26 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/2 Conferentiar Laboratory animal biology, breeding and pathology 
Pathophysiology 1-2 
Biologia,creşterea şi patologia animalelor de laborator 
Fiziopatologie 2
Descrierea postului
27 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/3 Sef lucrari Necropsy and Forensic medicine 1
Anatomie patologică 1-2 
Diagnostic necropsic şi medicină legală 2 
Necropsy and Forensic medicine 1-2 
Descrierea postului
28 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/10 Sef de lucrari Patologie celulara si oncologe comparata 
Pathological Anatomy 2
Diagnostic necropsic şi medicină legală 1
Diagnostic necropsic şi medicină legală 2
Anatomie patologică 1
Descrierea postului
29 Medicină Veterinară Clinici IV/B/1 Conferentiar Patologie şi clinică chirurgicală 1 si 2
Surgical Clinics and Pathology 2
Descrierea postului
30 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/1 Profesor Biochimia alimentelor 1-2
Alergeni ṣi alergii alimentare
Total Food Quality management, chemical risk analysis and control
Descrierea postului
 
31 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/2  Profesor Principiile procesării produselor agroalimentare 3
Tehnologii extractive 2 (ulei, margarină)
Tehnologii extractive 1 (zahăr)
Tehnologia produselor extractive 2 (ulei)
Tehnologia produselor extractive 3 (amidon, produse zaharoase)
Trasabilitatea alimentelor in lantul agroalimentar
Descrierea postului
32 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/3 Conferentiar Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor    1 si 2   
Alimente functionale probiotice si prebiotice 2
Alimente si alimentatie pentru copii 
Principiile procesarii produselor agroalimentare 2
Tehnologia morarit si  panificatie 2
Plante condimentare  si aromatizanti naturali 1
Descrierea postului
 
33 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/4 Conferentiar Tehnologia maltului si a berii
Tehnologia produselor vegetale 2
Tehnologia produselor fermentative 1 Tehnologii fermentative 2 
Good Practices in Processing Agrifood Products – GMP
Principiile procesării produselor agroalimentare 2 
Descrierea postului
 
34 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/5 Conferentiar Principiile nutritiei umane
Toxicologia produselor alimentare
Inocuitatea produselor alimentare 
Toxicitatea produselor alimentare
Descrierea postului
 
35 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/6 Conferentiar Microbiologie generala
Microbiologie speciala
Boli transmise prin alimente la om 1-2
Descrierea postului
36 Departamentul de pregatire a personalului didactic Departamentul de pregatire a personalului didactic IB/6 Lector universitar Pedagogie I( Fundamentele pedagogiei + teoria si metoda curriculumului) 
Practica pedagogica 1-2
Descrierea postului