Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendarului şi locului de desfăşurare a probelor

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Calendar
1 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/1 Profesor 18.02.2014 1030  
Laboratorul de Pedologie
2 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/2 Conferenţiar 19.02.2014 1300  
Laboratorul de 
Mecanizare – Conducere auto 
3 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/4 Şef lucrări 19.02.2014 1600  
Laboratorul de 
Mecanizare – Conducere auto  
4 Agricultură Cultura plantelor II/B/1 Conferenţiar 18.02.2014 1200  
Laboratorul de Botanică 
5 Agricultură Cultura plantelor II/B/2 Conferenţiar 19.02.2014 1000  
Laboratorul de Ameliorare
6 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/1 Profesor 18.02.2014 1400  
Laboratorul de Fitotehnie 
7 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/2 Conferenţiar 18.02.2014 0900  
Laboratorul de Fitotehnie 
8 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/3 Conferenţiar 18.02.2014 1100  
Laboratorul de Fitotehnie 
9 Agricultură Protecţia mediului şi a plantelor III/B/4 Conferenţiar 18.02.2014 0900  
Laboratorul de Chimie 
10 Horticultură II - Silvicultură IIB/1 Profesor 18.02.2014 ora 0800  
Laboratorul de Limbi Străine
11 Horticultură II - Silvicultură IIB/2 Profesor 18.02.2014 ora 1000  
Laboratorul de Limbi Străine
12 Horticultură II - Silvicultură IIB/3 Profesor 18.02.2014 ora 1200  
Laboratorul de Limbi Străine
13 Horticultură II - Silvicultură IIB/4 Conferenţiar 18.02.2014 ora 1400  
Laboratorul de Limbi Străine
14 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/1 Profesor 19.02.2014 1800 
Sala H54, Laboratorul de Management 
15 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/3 Conferenţiar 20.02.2014 0800 
Sala H54, Laboratorul de Management  
16 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/4 Conferenţiar 20.02.2014 1400 
Sala H54, Laboratorul de Management   
17 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/5 Conferenţiar 20.02.2014 1000 
Sala H54, Laboratorul de Management   
18 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/6 Conferenţiar 20.02.2014 1600 
Sala H54, Laboratorul de Management   
19 Horticultură III - Ştiinţe economice IIIB/13 Lector 18.02.2014 0800 
Sala H54, Laboratorul de Management   
20 Horticultură IV - Măsurători terestre şi ştiinţe exacte IVB/I Profesor 18.02.2014 0830
Disciplina de Matematică
21 Zootehnie şi Biotehnologii Ştiinţe  fundamentale - biotehnologii I/B/1 Conferentiar 21.02.2014 1000
I  Ştiinţe fundamentale – laborator Biotehnologii  
22 Zootehnie şi Biotehnologii Ştiinţe Tehnologice - zootehnie  II/B/1 Profesor 21.02.2014 800
II Ştiinţe tehnologice – laborator Apicultură 
23 Medicină Veterinară Preclinici I/B/4 Şef lucrări 21.02.2014 900
Laboratorul de Histologie 
24 Medicină Veterinară Productii animaliere si siguranta alimentelor II/B/1 Conferentiar

18.02.2014 1100
Sala Consiliu al Fac. MV

25 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/1 Conferentiar 21.02.2014 0900
Amfiteatrul Verde - Institutul de Științele Vieții  
26 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/2 Conferentiar 20.02.2014 0900
Amfiteatrul Verde - Institutul de Științele Vieții  
27 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/3 Sef lucrari
28 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/10 Sef de lucrari 19.02.2014 0900
Amfiteatrul Verde - Institutul de Științele Vieții  
29 Medicină Veterinară Clinici IV/B/1 Conferentiar 21.02.2014 1100
Amfiteatrul Verde - Institutul de Științele Vieții  
30 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/1 Profesor 18.02.2014   1000 
Laborator chimie 
31 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/2  Profesor 19.02.2014   900
Sala de curs ICAR
32 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/3 Conferentiar 19.02.2014   1100
Sala de curs ICAR 
33 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/4 Conferentiar 19.02.2014   1300
Sala de curs ICAR 
34 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/5 Conferentiar 19.02.2014   900
Sala de curs igienă 
35 Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare I B/6 Conferentiar 19.02.2014   1600
Sala de curs ICAR
36 Departamentul de pregatire a personalului didactic Departamentul de pregatire a personalului didactic IB/6 Lector universitar