Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Rezultate concursuri

În urma desfășurării concursurilor au fost declarați următorii câștigători:

Profesori și conferențiari universitari
Șef lucrări

În perioada următoare este prevăzută depunerea evantualelor contestații, iar apoi aprobarea de către Senat a listei prezentate mai sus și numirea pe post de către Rectorul universității a fiecărui candidat.