Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi Director de Departament

Nr. crt. Facultate Candidat CV Proiect managerial
1

Știința și Tehnologia Alimentelor

Șef lucr. dr. Ramona Suharoschi CV Proiect managerial