Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Candidaturi
1 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/1 Profesor Maşini agricole, Exploatarea utilajelor din industria alimentara I, Exploatarea utilajelor din industria alimentara II, Rezistenta materialelor

Stănilă Sorin

2 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/1 Profesor Ameliorarea plantelor horticole 2, Ameliorarea plantelor 1, Managementul producerii de sămânță

Cordea Mirela Irina

3 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/2 Profesor Micromultiplicarea speciilor forestiere, Microinmultire, Biotehnologii, Tehnici de inginerie genetică

 

4 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/3 Conferențiar Tehnologii viticole 1, Derivate si subproduse viticole, Viticultura generala 1, Tehnologii viticole 2,Viticultura generala 2, Masini si instalatii folosite in industria vinului

Bunea Claudiu Ioan

5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/4 Șef lucrări Desen si reprezentari grafice 1, Desen si reprezentari grafice 2, Urbanism si amenajarea teritoriului 1, Urbanism si amenajarea teritoriului 2, Estetica mediului ambiant, Practica 3

Vasiu Răzvan Andrei

6 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/1 Profesor Algebra liniara, geometrie analitică si diferențială, Informatică aplicată, Elemente de informatică forestieră, Analiză matematică 2, Matematici speciale

Pop Ioana Delia

7 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/2 Șef lucrări Geodezie satelitara, Masuratori geodezice prin unde, Cartografie digitala, Fotogrametrie si fotointerpretare 2, Fotogrametrie si fotointerpretare 1, Geodezie matematica si fizica 2

Sălăgean Tudor

8 Zootehnie și Biotehnologii Științe fundamentale - biotehnologii I/B/3 Șef lucrări Biofizica si Agrometeorologie , Biofizica, Practica

Andronie Luisa

9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/1 Profesor Ecologie și protecția mediului, Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală

Georgescu Bogdan

10 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/2 Conferențiar Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii produselor vegetale si animale, Biotehnologii in industria alimentara, Practica

Răducu Camelia Maria

11 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/3 Șef lucrări Culturi acvatice superintensive, Unelte si tehnici de pescuit, Sturionicultura, Ciprinicultura, Acvaristica, Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale

Boaru Mihaela Ancuța

12 Medicină Veterinară Preclinice I/B/1 Profesor Biochimie/ Biologie moleculară, Biochimia metabolismului tisular

Andrei Sanda Maria

13 Medicină Veterinară Preclinice I/B/2 Profesor Fizica/Biofizica, Physiscs/biophysics

Ștefan Marian Răzvan

14 Medicină Veterinară Preclinice I/B/3 Conferențiar Physysiologie 1, Physysiologie 2

Ștefănuț Laura Cristina

15 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/1 Conferențiar Inspection and Control of Animal Foods and Products 1, Veterinary public health, Igiena calitatea si tehnologia alimentelor 2, Inspectia si controlul produselor și alimentelor de origine animală 1

Dan Sorin Daniel

16 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/2 Conferențiar Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 2, Biologie vegetală, Vegetal biology, Nutrition, feeding, fodder quality control 1, Nutriția dietetica

Macri Adrian Maximilian

17 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/1 Conferențiar Farmacologie si Farmacie 1, Management si marketing veterinar, Terapeutica veterinara generala

Cernea Mihai Sorin

18 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări Anatomie patologică 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 1, Necropsy and Forensic medicine 1, Diagnostic necropsic și medicină legală 2, Oncologie veterinaire MP

Tăbăran Alexandru Flaviu 

19 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/8 Șef lucrări Veterinary Toxicology 1, Toxicologie veterinara 2, Necropsy and Forensic medicine 2, Toxicologie veterinara 1, Veterinary Toxicology 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 2

Nagy Andras Laszlo 

20 Medicină Veterinară Clinice IV/B/1 Profesor Dermatologie veterinara, Parazitologie si boli parazitare 3, Clinica animale de companie1, Clinica animale de companie 2

Mircean Viorica

21 Medicină Veterinară Clinice IV/B/2 Profesor Physiology of the reproduction, Clinics- Equine 1, Veterinary obstetrics, Clinica cabaline 2

Morar Iancu Adrian

22 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/1 Profesor Tehnologii extractive 1 -zahar, Tehnologia produselor extractive 2-ulei, Tehnologia produselor extractive 3- amidon, produse zaharoase, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 1, Tehnologia uleiului si a margarinei, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 2

Racolța Emil

23 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/3 Șef lucrări Biotehnologii alimentare, Chimia alimentului

Vodnar Dan

24 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic I/B/6 Lector Pedagogie I ( Fundamentele pedagogiei+teoria si metoda curriculumului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+ Teoria si metodologia evaluarii)