Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendar concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Calendar
1 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/1 Profesor Maşini agricole, Exploatarea utilajelor din industria alimentara I, Exploatarea utilajelor din industria alimentara II, Rezistenta materialelor

Prelegere publică:
27.01.2015, ora 9, Facultatea de Agricultură, Departament I, sala 9

2 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/1 Profesor Ameliorarea plantelor horticole 2, Ameliorarea plantelor 1, Managementul producerii de sămânță

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 10, Facultatea de Horticultură, Disciplina Ameliorarea plantelor 

3 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/2 Profesor Micromultiplicarea speciilor forestiere, Microinmultire, Biotehnologii, Tehnici de inginerie genetică

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 14, Facultatea de Horticultură, Biodiversitate

4 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/3 Conferențiar Tehnologii viticole 1, Derivate si subproduse viticole, Viticultura generala 1, Tehnologii viticole 2,Viticultura generala 2, Masini si instalatii folosite in industria vinului

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 12, Facultatea de Horticultură, Lab. oenologie

5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/4 Șef lucrări Desen si reprezentari grafice 1, Desen si reprezentari grafice 2, Urbanism si amenajarea teritoriului 1, Urbanism si amenajarea teritoriului 2, Estetica mediului ambiant, Practica 3

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 9, Facultatea de Horticultură, H39

6 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/1 Profesor Algebra liniara, geometrie analitică si diferențială, Informatică aplicată, Elemente de informatică forestieră, Analiză matematică 2, Matematici speciale

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 10, Laborator Culturi Furajere

7 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/2 Șef lucrări Geodezie satelitara, Masuratori geodezice prin unde, Cartografie digitala, Fotogrametrie si fotointerpretare 2, Fotogrametrie si fotointerpretare 1, Geodezie matematica si fizica 2

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 8, A7

8 Zootehnie și Biotehnologii Științe fundamentale - biotehnologii I/B/3 Șef lucrări Biofizica si Agrometeorologie , Biofizica, Practica

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 13, Laborator Fiziologie

9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/1 Profesor Ecologie și protecția mediului, Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 10, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Laborator ovine

10 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/2 Conferențiar Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii produselor vegetale si animale, Biotehnologii in industria alimentara, Practica

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 13, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Laborator Tehnologia industrializării prod. de orig. anim.

11 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/3 Șef lucrări Culturi acvatice superintensive, Unelte si tehnici de pescuit, Sturionicultura, Ciprinicultura, Acvaristica, Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 9, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Laborator Acvacultură

12 Medicină Veterinară Preclinice I/B/1 Profesor Biochimie/ Biologie moleculară, Biochimia metabolismului tisular

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 9, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

13 Medicină Veterinară Preclinice I/B/2 Profesor Fizica/Biofizica, Physiscs/biophysics

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 9, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

14 Medicină Veterinară Preclinice I/B/3 Conferențiar Physysiologie 1, Physysiologie 2

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 9, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

15 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/1 Conferențiar Inspection and Control of Animal Foods and Products 1, Veterinary public health, Igiena calitatea si tehnologia alimentelor 2, Inspectia si controlul produselor și alimentelor de origine animală 1

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 15, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

16 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/2 Conferențiar Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 2, Biologie vegetală, Vegetal biology, Nutrition, feeding, fodder quality control 1, Nutriția dietetica

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 12, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

17 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/1 Conferențiar Farmacologie si Farmacie 1, Management si marketing veterinar, Terapeutica veterinara generala

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 15, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

18 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări Anatomie patologică 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 1, Necropsy and Forensic medicine 1, Diagnostic necropsic și medicină legală 2, Oncologie veterinaire MP

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 9, Facultatea de Medicină Veterinară, Laborator Anatomie Patologică

19 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/8 Șef lucrări Veterinary Toxicology 1, Toxicologie veterinara 2, Necropsy and Forensic medicine 2, Toxicologie veterinara 1, Veterinary Toxicology 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 2

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 9, Facultatea de Medicină Veterinară, Laborator Toxicologie

20 Medicină Veterinară Clinice IV/B/1 Profesor Dermatologie veterinara, Parazitologie si boli parazitare 3, Clinica animale de companie1, Clinica animale de companie 2

Prelegere publică: 
26.01.2015, ora 12, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

21 Medicină Veterinară Clinice IV/B/2 Profesor Physiology of the reproduction, Clinics- Equine 1, Veterinary obstetrics, Clinica cabaline 2

Prelegere publică: 
28.01.2015, ora 12, Facultatea de Medicină Veterinară, Sala de consiliu

22 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/1 Profesor Tehnologii extractive 1 -zahar, Tehnologia produselor extractive 2-ulei, Tehnologia produselor extractive 3- amidon, produse zaharoase, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 1, Tehnologia uleiului si a margarinei, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 2

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 10, Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor, ICAR

23 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/3 Șef lucrări Biotehnologii alimentare, Chimia alimentului

Prelegere publică: 
27.01.2015, ora 9, Lab. Chimie

24 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic I/B/6 Lector Pedagogie I ( Fundamentele pedagogiei+teoria si metoda curriculumului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+ Teoria si metodologia evaluarii)