Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1. Agricultură Stiinte Tehnice si Stiintele Solului Asistent universitar I/A/20 Baza energtica pentru Agricultura
Masini Agricole
Conducere tractoare
Conducere auto
Mecanica
Descrierea postului
2 Agricultură Departamentul Pregatirea Personalului Didactic Lector universitar 1/B/6 Pedagogie 1 ( Fundamentele pedagogiei+teoria si metoda curriculumului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+ Teoria si metodologia evaluarii)  Descrierea postului
3 Horticultura  Horticultura si peisagistica  Asistent universitar I/B/17 Drumuri şi terasamente 1
Drumuri şi terasamente 2
Restaurarea parcurilor şi grădinilor istorice
Maşini şi utilaje pentru spaţii verzi
Practică de proiect 4
Proiectare spaţii verzi 1
Proiectare spaţii verzi 2
Descrierea postului
4 Horticultura  Horticultura si peisagistica  Asistent universitar I/B/20 Arboricultură ornamentală 1
Arboricultură ornamentală 2
Arboricultură şi arhitectură peisajeră 1
Arboricultură şi arhitectură peisajeră 2
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 1
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 2
Practică  3
Descrierea postului
5 Horticultura  Silvicultura  Asistent  II/B/13 Geologie
Practică 1
Conducere tractoare
Topografie
Biochimie vegetală
Ameliorarea şi refacerea bazinetelor forestiere degradate
Tehnologia prelucrării lemnului 2
Descrierea postului
6 Horticultură Stiinte Economice  Lector universitar III/B/10 Produsul turistic
Marketing virtual
Marketingul produselor horticole
Management şi marketing 2
Mecanizare
Descrierea postului
7 Horticultura  Masuratori terestre si stiinte exacte Şef lucrări IV/B/5 Îmbunătăţiri funciare
Agricultură şi horticultură generală 1
Agricultură şi horticultură generală 2
Irigarea şi desecarea terenurilor
Organizarea teritoriului şi ecologie
Îmbunătăţiri funciare 2
Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 1
Practică - topografie 1
Descrierea postului
8 Horticultura  Masuratori terestre si stiinte exacte Asistent universitar IV B/11 Biofizică şi agrometeorologie
Biofizică, meteorologie şi climatologie
Fizică
Practică - topografie II şi geodezie
Practică - topografie inginerească şi geodezie satelitară
Fotogrammetrie inginerească
Descrierea postului
9 Zootehnie şi Biotehnologii Stiințe fundamentale - biotehnologii Sef lucrari I/B/2 Anatomie, histologie, embriologie; Fiziologia organismelor acvatice; Bazele fiziologice ale producţiilor la animalele de fermă şi organisme acvatice. Descrierea postului
10 Zootehnie şi Biotehnologii Stiinte fundamentale - biotehnologii  Sef lucrari I/B/4 Biotehnologii de nutriţie şi alimentaţia animalelor; Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Nutriţia şi alimentaţia animalelor P; Biotehnologii pentru obţinerea alimentelor funcţionale şi suplimentelor nutriţionale; Genomică nutriţională; Practică; Fiziologia microorganismelor. Descrierea postului
11 Zootehnie şi Biotehnologii Stiinte fundamentale - biotehnologii  Sef lucrari I/B/5 Bioinformatică; Tehnică experimentală; Practică. Descrierea postului
12 Medicină Veterinară  Preclinici Asistent universitar I/B/16 Statistică biomedicală, Biomedical statistics, Biomathematique et statistique medicale, Practique 1-extramural, Fizică/Biofizică,  Descrierea postului
13 Medicină Veterinară  Productii animaliere si siguranta alimentelor Sef lucrari IIA/8 Food hygiene, quality and technology 1,2; Inspection and control of animal foods and products 2;  Metode și tehnici pentru controlul alimentelor 2; Practică în laborator 3. Descrierea postului
14 Medicină Veterinară  Paraclinici  Sef lucrari  III/B/3 Microbiologie 1,2, Immunology, Epidemiologie Descrierea postului
15 Medicină
Veterinară
Paraclinici  Asistent universitar III/B/12 Clinics ruminants 1; Clinics equine 2; Clinica rumegătoare 1,2; Clinica ecvine ; Clinica cabaline 2 ; Propedeutică și tehnică chirurgicală ;  Diagnostic necropsic și medicină legală 1,2. Descrierea postului
16 Medicină Veterinară  Clinici Asistent universitar IV/B/18 Clinics companion animals 1,2, Parazitologie și boli parazitare 1,2,  Biologie animală și ecologie Descrierea postului
17 Medicină Veterinară  Clinici Asistent  universitar IV/B/23 Patologie și clinică medicală 2,3, Clinica cabaline2, Clinica animale de companie 2, Clinica pasări și leporide 2 Descrierea postului
18 Stiinta si Tehnologia alimentelor  Știința alimentelor Sef lucrari  II/B/5 Nutritie personalizata si dietetica (alcatuire diete)
Biosecuritatea alimentara si sistemul european de alerta rapida,
Nutritie si sanatate ,
Genomica si nutritie moleculara,
Obtinerea si controlul produselor apicole ,
Analiza senzoriala a produselor alimentare, 
Nutrigenomica,
Cercetare aplicata,
Descrierea postului