Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Alegeri universitare

2015

Alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale USAMV Cluj-Napoca

Hotărâri ale Biroului Electoral al USAMV Cluj-Napoca
Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul USAMV Cluj-Napoca

Anexa 1: Calendar alegeri
Anexa 2: Norme de reprezentare în structurile de conducere pentru departament și norme de reprezentare în structurile de conducere pentru CSUD
Lista membrilor Biroului Electoral Central al USAMV Cluj-Napoca

Liste cu cadrele didactice cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
Deapartamentul de Pregătire a Personalului Didactic


Model de 
Curriculum Vitae și de Proiect managerial

Turul I

Candidaturi pentru structurile și funcțiile de conducere din USAMV Cluj-Napoca
Retragerea candidaturilor din structurile și funcțiile de conducere din USAMV Cluj-Napoca

Turul II

Calendar alegeri
Candidaturi pentru structurile și funcțiile de conducere din USAMV Cluj-Napoca

 

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor - model

Rezultatele alegerilor academice turul I și turul II 

Declarație pe proprie răspundere colaborare Securitate - model, se va completa de către toate cadrele didactice alese într-o funcție sau structură de conducere în USAMV Cluj-Napoca și se va depune la Registratura Universității

A. Candidaturile cadrelor didactice pentru Consiliul Facultăților

Anunț important privind locația de desfășurare a alegerilor pentru membrii în consiliile facultăților

Rezulatul alegerilor academice pentru Consiliul Facultăților

 

Arhivă