Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Alegeri universitare

2015

Alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale USAMV Cluj-Napoca

Calendar alegeri
Norme de reprezentare în structurile de conducere pentru CSUD

Anunț depunere candidaturi

Doctoranzii vor depune la secretariatul Școlii Doctorale scrisoarea de intenție și CV-ul Europass cu număr de înregistrare.

Liste cu cadrele didactice cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca
Conducărori de doctorat

Liste cu ștudenții cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca
Doctoranzi

Candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Anunț Alegeri pentru CSUD și pentru Consiile Școlilor Doctorale, 18.11.2015 orele 10.00-14.00, Institutul de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”, hol central. parter, secție unică de vot.

Rezultatul alegerii pentru funcția de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Rezultatul alegerii pentru funcția de membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat turul II