Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Alegeri universitare

2015

Alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale USAMV Cluj-Napoca

Calendar alegeri
Norme de reprezentare în structurile de conducere pentru CSUD

Anunț depunere candidaturi

Doctoranzii vor depune la secretariatul Școlii Doctorale scrisoarea de intenție și CV-ul Europass cu număr de înregistrare.

Liste cu cadrele didactice cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca
Conducărori de doctorat

Liste cu ștudenții cu drept de vot din USAMV Cluj-Napoca
Doctoranzi

Candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul Școlii Doctorale

Retrageri

Anunț Alegeri pentru CSUD și pentru Consiile Școlilor Doctorale, 18.11.2015 orele 10.00-14.00, Institutul de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”, hol central. parter, secție unică de vot.

Rezultatul alegerii pentru funcția de membru în Consiliul Școlilor Doctorale