Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt. 

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Descrierea postului

1

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/2

Șef de lucrări

Fitotehnie, Fitotehnie 1, Fitotehnie 2.

Descrierea postului

2

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/7

Șef de lucrări

Prelucrarea produselor  de origine vegetală, Agroturism, Management agroturistic, Procesarea produselor de origine animală și vegetală 1, Procesarea produselor de origine animală și vegetală 2, Conservarea biodiversității.

Descrierea postului

3

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/A/20

Asistent universitar

Elemente de biologie și microbiologie, Microbiologie, Practică.

Descrierea postului

4

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/3

Șef de lucrări

Fitopatologie 1,  Fitopatologie specială, Protecția plantelor, Fitopatologie.

Descrierea postului

5

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/4

Șef de lucrări

Gestiunea deșeurilor1, Reconstrucție ecologică 1, Reconstrucția ecologică 2, Protecția plantelor și mediului, Evaluarea impactului de mediu, Gestiunea deșeurilor 2.

Descrierea postului

6

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/5

Șef de lucrări

Economia mediului, Organizarea și sistematizarea teritoriului, Drept și legislație de mediu, Gestiunea mediului.

Descrierea postului

7

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/3

Șef de lucrări

Tehnologii pomicole 1, Tehnologii pomicole 2, Pomicultură generală 1, Pomicultură generală 2, Pomicultură ornamentală, Practică 3, Pomicultură specială 1.

Descrierea postului

8

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/10

Șef de lucrări

Genetica arborilor, Genetică, Modelare moleculară, Practică 2, Biologie celulară, Tehnici moleculare de analiză taxonomică, Selecție asistată de merkeri, Eroziunea genetică a cultivarelor, Biologie computațională.

Descrierea postului

9

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/3

Șef de lucrări

Dendrologie 1, Dendrologie 2, Practică 2, Impăduriri 2.

Descrierea postului

10

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/4

Șef de lucrări

Monitoring forestier, Practică1, Silvicultură1, Dentrologie 1, Impăduriri 1.

Descrierea postului

11

Facultatea de Horticultură

Stiinte Economice

poziția III/B/1

Lector

Management și marketing, Managementul exploatațiilor agricole,  Mangement in cadastru, Cultură organizațională, Practică.

Descrierea postului

12

Facultatea de Horticultură

Stiinte Economice

poziția III/B/10

Lector

Produsul turistic, Practică, Management și marketing 2, Marketingul produselor horticole, Marketing virtual.

Descrierea postului

13

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/A/14

Șef de lucrări

Testarea autenticităţii produselor, Legislaţie agroalimentară, Siguranţa şi securitatea alimentelor, Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP, Toxicologie.

Descrierea postului

14

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/A/19

Asistent universitar

Biochimie, Chimie, Chimie analitică şi analiză instrumentală.

Descrierea postului

15

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/4

Șef de lucrări

Ihtiologie, Fiziologie animală, Fiziologia organismelor acvatice, Hidrobiologie, Bazele fiziologice ale prod.la animalele de fermă și organisme acvatice.

Descrierea postului

16

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/7

Șef de lucrări

: Matematică şi statistică, Informatică şi utilizarea calculatorului.

Descrierea postului

17

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/9

Șef de lucrări

Reproducţia animalelor, Biotehnologii de reproducție, Biologia reproducţiei animalelor, Biologia reproducţiei animalelor 1, Biologia reproducţiei animalelor 2, Practică.

Descrierea postului

18

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/12

Asistent universitar

Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Fiziologia microorganismelor, Practică

Descrierea postului

19

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Tehnologice- Zootehnie

poziția II/A/18

Asistent universitar

Construcţii zootehnice, Construcţii hidrotehnice în piscicultură, Hidrologia şi amenajarea bazinelor hidrografice, Proiectare şi construcţii biotehnologice, Practică.

Descrierea postului

20

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Tehnologice- Zootehnie

poziția II/B/5

Asistent universitar

Creşterea bovinelor 1, Creşterea bovinelor 2, Creşterea bovinelor P, Practică.

Descrierea postului

21

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/4

Sef de lucrări

Anatomie compare 1, Anatomie compare 4, Anatomie comparată 3, Anatomie comparată 4.

Descrierea postului

22

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/8

Sef de lucrări

Biochimie/ Biologie moleculară, Biochemistry of the tisular metabolism, Biochimia metabolismului tisular.

Descrierea postului

23

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/14

Sef de lucrări

Statistică biomedicală, Biomedical statistics, Biomathematique et statistique medicale.

Descrierea postului

24

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/15

Asistent universitar

Anatomie comparată 1, Anatomie comparată 2, Anatomie comparată 3.

Descrierea postului

25

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/16

Asistent universitar

Histologie și embriologie 1,Histologie, embriologie 2

Descrierea postului

26

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/19

Asistent universitar

Anatomie comparată 1, Anatomie comparată 2, Anatomie comparată 3, Anatomie comparată 4.

Descrierea postului

27

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/6

Sef de lucrări

Animal breeding, Animal production systems 2, Animal production systems 1,Sisteme de producție animaliere 2, Sisteme de producții animaliere 1.

Descrierea postului

28

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/7

Sef de lucrări

Vegetal biology, Nutrition feeding, foodder quality control 1, Biologie vegetală, Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 1, Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 2, Practica 2, Nutriția dietetică.

Descrierea postului

29

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/14

Asistent universitar

Nutriție, alimentație,controlul calității furajelor I, Nutriție,alimentație,controlul calității furajelor II, Practică 2, Biologie vegetală.

Descrierea postului

30

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/5

Șef de lucrări

Semiology 1, Semiology 2, Semiologie 2, Imagistica medicală - RADIO, Medical imaging- RADIO, Ethopathology, Etopatologia.

Descrierea postului

31

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/14

Asistent universitar

Farmacologie și farmacie 1, Farmacologie și farmacie 2.

Descrierea postului

32

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/18

Asistent universitar

Microbiologie 1, Microbiologie 2.

Descrierea postului

33

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/5

Șef de lucrări

Dermatologie veterinară, Veterinary dermatology, Parazitologie și boli parazitare 3.

Descrierea postului

34

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/14

Șef de lucrări

Clinica rumegătoare 1, Clinica rumegatoare 2, Clinica păsări și leporide 2, Clinica ecvine1, Clinica cabaline 2, Clinica suine 2, Veterinary legislation, deonthology and ethics.

Descrierea postului

35

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/21

Asistent universitar

Patologie și clinică chirurgicală 1, Patologie și clinică chirurgicală 2, Patologie și clinică chirurgicală 3.

Descrierea postului

36

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/10

Asistent universitar

Utilaje in industria alimentară 1, Utilaje in industria alimentară 2, Operații unitare in industria alimentară 1, Reologia alimentelor, Controlul calității produselor vegetale 1, Controlul calității produselor de origine vegetală 2, Utilaje in industria alimentară 2, Utilaje în industria alimentară.

Descrierea postului

37

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/11

Asistent universitar

Tehnologii extractive – zahar, Tehnologia produselor extractive – ulei, Tehnologia uleiului şi a margarinei, Tehnologia zaharului şi a produselor zaharoase 1, Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 2, Tehnologii extractive 1.

Descrierea postului

38

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/12

Asistent universitar

Tehnologia produselor vegetale 2, Tehnologii fermentative 2, Tehnologia produselor  fermentative vin si distilate, Tehnologia produselor fermentative- bere, Tehnologia  malţului şi a berii, Tehnologia vinului, otetului și a băuturilor distilate, Biotehnologii alimentare 2.

Descrierea postului

39

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/13

Asistent universitar

Materii prime vegetale 1, Depozitarea produselor vegetale, Tehnologia  semiconservelor şi conservelor 1, Tehnologia prelucrării legumelor si fructelor 1, Principii si metode de conservare.

Descrierea postului

40

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II B/8

Șef de lucrări

Chimie fizică şi coloidală 1, Autentificarea produselor agro-alimentare, Chimie fizică şi coloidală 2, Chimie fizică şi coloidală

Descrierea postului

41

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II/B/12

Asistent universitar

Principiile nutriţiei umane, Toxicitatea produselor alimentare, Toxicologia produselor alimentare, Inocuitatea produselor alimentare, Chimia alimentului.

Descrierea postului

42

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II/B/13

Asistent universitar

Biochimia alimentelor 2, Biochimie, Biochimie vegetală.

Descrierea postului

43

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

poziția I/B/11

Asistent universitar

Tehnici de comunicare, Langue et culture roumaine 1, Sociologie rurală, Metode și tehnici de comunicare, Resurse umane și consultanță, Langue et culture roumaine 2.

Descrierea postului