Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi

Nr. crt. 

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Candidaturi

1

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/2

Șef de lucrări

Fitotehnie, Fitotehnie 1, Fitotehnie 2

Moldovan Cristina Maria

2

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/7

Șef de lucrări

Prelucrarea produselor  de origine vegetală, Agroturism, Management agroturistic, Procesarea produselor de origine animală și vegetală 1, Procesarea produselor de origine animală și vegetală 2, Conservarea biodiversității

Morea Adriana Felicia

3

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/A/20

Asistent universitar

Elemente de biologie și microbiologie, Microbiologie, Practică

Stoian Vlad Horea

4

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/3

Șef de lucrări

Fitopatologie 1,  Fitopatologie specială, Protecția plantelor, Fitopatologie

Suciu Alexandra Loredana

5

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/4

Șef de lucrări

Gestiunea deșeurilor1, Reconstrucție ecologică 1, Reconstrucția ecologică 2, Protecția plantelor și mediului, Evaluarea impactului de mediu, Gestiunea deșeurilor 2

Brașovean Ioan

6

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/5

Șef de lucrări

Economia mediului, Organizarea și sistematizarea teritoriului, Drept și legislație de mediu, Gestiunea mediului

Iederan Cristian Ioan

7

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/3

Șef de lucrări

Tehnologii pomicole 1, Tehnologii pomicole 2, Pomicultură generală 1, Pomicultură generală 2, Pomicultură ornamentală, Practică 3, Pomicultură specială 1

Andrecan Flavia Andreea

8

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/10

Șef de lucrări

Genetica arborilor, Genetică, Modelare moleculară, Practică 2, Biologie celulară, Tehnici moleculare de analiză taxonomică, Selecție asistată de merkeri, Eroziunea genetică a cultivarelor, Biologie computațională

Sisea Radu Cristian

9

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/3

Șef de lucrări

Dendrologie 1, Dendrologie 2, Practică 2, Impăduriri 2

Truța Maria Alina

10

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/4

Șef de lucrări

Monitoring forestier, Practică1, Silvicultură1, Dentrologie 1, Impăduriri 1

Viman Oana

11

Facultatea de Horticultură

Stiinte Economice

poziția III/B/1

Lector

Management și marketing, Managementul exploatațiilor agricole,  Mangement in cadastru, Cultură organizațională, Practică

Simu Manuela Carmen

12

Facultatea de Horticultură

Stiinte Economice

poziția III/B/10

Lector

Produsul turistic, Practică, Management și marketing 2, Marketingul produselor horticole, Marketing virtual

Chiciudean Gabriela Ofelia

Gostian Claudiu Dan

13

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/A/14

Șef de lucrări

Testarea autenticităţii produselor, Legislaţie agroalimentară, Siguranţa şi securitatea alimentelor, Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP, Toxicologie

Coroian Aurelia

14

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/A/19

Asistent universitar

Biochimie, Chimie, Chimie analitică şi analiză instrumentală

Copaciu Florina Maria

15

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/4

Șef de lucrări

Ihtiologie, Fiziologie animală, Fiziologia organismelor acvatice, Hidrobiologie, Bazele fiziologice ale prod.la animalele de fermă și organisme acvatice

Cocan Daniel Ioan

16

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/7

Șef de lucrări

: Matematică şi statistică, Informatică şi utilizarea calculatorului

Rotaru Ancuța Simona

17

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/9

Șef de lucrări

Reproducţia animalelor, Biotehnologii de reproducție, Biologia reproducţiei animalelor, Biologia reproducţiei animalelor 1, Biologia reproducţiei animalelor 2, Practică

Socol Claudia Terezia

Miclea Ileana Raluca

18

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Fundamentale- Biotehnologii

poziția I/B/12

Asistent universitar

Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Fiziologia microorganismelor, Practică

Coroian Cristian Ovidiu

19

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Tehnologice- Zootehnie

poziția II/A/18

Asistent universitar

Construcţii zootehnice, Construcţii hidrotehnice în piscicultură, Hidrologia şi amenajarea bazinelor hidrografice, Proiectare şi construcţii biotehnologice, Practică

Muntean Lavinia Elena

20

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Stiinte Tehnologice- Zootehnie

poziția II/B/5

Asistent universitar

Creşterea bovinelor 1, Creşterea bovinelor 2, Creşterea bovinelor P, Practică

Jurco Eugen Claudiu

21

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/4

Sef de lucrări

Anatomie compare 1, Anatomie compare 4, Anatomie comparată 3, Anatomie comparată 4

Crișan Melania Ioana

22

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/8

Sef de lucrări

Biochimie/ Biologie moleculară, Biochemistry of the tisular metabolism, Biochimia metabolismului tisular

Rugină Dumitrița

23

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/14

Sef de lucrări

Statistică biomedicală, Biomedical statistics, Biomathematique et statistique medicale

 

24

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/15

Asistent universitar

Anatomie comparată 1, Anatomie comparată 2, Anatomie comparată 3

 

25

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/16

Asistent universitar

Histologie și embriologie 1,Histologie, embriologie 2

Ghiran Flavia

26

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinici

poziția I/B/19

Asistent universitar

Anatomie comparată 1, Anatomie comparată 2, Anatomie comparată 3, Anatomie comparată 4

Dezdrobitu Cristian Constantin

27

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/6

Sef de lucrări

Animal breeding, Animal production systems 2, Animal production systems 1,Sisteme de producție animaliere 2, Sisteme de producții animaliere 1

Borzan Mihai Marian

28

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/7

Sef de lucrări

Vegetal biology, Nutrition feeding, foodder quality control 1, Biologie vegetală, Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 1, Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 2, Practica 2, Nutriția dietetică

Szakacs Andrei Radu

29

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/14

Asistent universitar

Nutriție, alimentație,controlul calității furajelor I, Nutriție,alimentație,controlul calității furajelor II, Practică 2, Biologie vegetală

 

Matei Sorana Teodora

 

30

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/5

Șef de lucrări

Semiology 1, Semiology 2, Semiologie 2, Imagistica medicală - RADIO, Medical imaging- RADIO, Ethopathology, Etopatologia

Purdoiu Robert Cristian

31

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/14

Asistent universitar

Farmacologie și farmacie 1, Farmacologie și farmacie 2

Cătană Ardelean Laura Lăcrămioara

32

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/18

Asistent universitar

Microbiologie 1, Microbiologie 2

Bouari Maria Cosmina

33

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/5

Șef de lucrări

Dermatologie veterinară, Veterinary dermatology, Parazitologie și boli parazitare 3

Gyorke Adriana

34

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/14

Șef de lucrări

Clinica rumegătoare 1, Clinica rumegatoare 2, Clinica păsări și leporide 2, Clinica ecvine1, Clinica cabaline 2, Clinica suine 2, Veterinary legislation, deonthology and ethics

Vasiu Aurel

35

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/21

Asistent universitar

Patologie și clinică chirurgicală 1, Patologie și clinică chirurgicală 2, Patologie și clinică chirurgicală 3

Mureșan Cosmin

36

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/10

Asistent universitar

Utilaje in industria alimentară 1, Utilaje in industria alimentară 2, Operații unitare in industria alimentară 1, Reologia alimentelor, Controlul calității produselor vegetale 1, Controlul calității produselor de origine vegetală 2, Utilaje in industria alimentară 2, Utilaje în industria alimentară

Mureșan Andruța Elena

37

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/11

Asistent universitar

Tehnologii extractive – zahar, Tehnologia produselor extractive – ulei, Tehnologia uleiului şi a margarinei, Tehnologia zaharului şi a produselor zaharoase 1, Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 2, Tehnologii extractive 1

Mureșan Vlad

38

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/12

Asistent universitar

Tehnologia produselor vegetale 2, Tehnologii fermentative 2, Tehnologia produselor  fermentative vin si distilate, Tehnologia produselor fermentative- bere, Tehnologia  malţului şi a berii, Tehnologia vinului, otetului și a băuturilor distilate, Biotehnologii alimentare 2

Coldea Teodora

39

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/13

Asistent universitar

Materii prime vegetale 1, Depozitarea produselor vegetale, Tehnologia  semiconservelor şi conservelor 1, Tehnologia prelucrării legumelor si fructelor 1, Principii si metode de conservare

Pop Anamaria

40

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II B/8

Șef de lucrări

Chimie fizică şi coloidală 1, Autentificarea produselor agro-alimentare, Chimie fizică şi coloidală 2, Chimie fizică şi coloidală

Leopold Loredana Florina

41

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II/B/12

Asistent universitar

Principiile nutriţiei umane, Toxicitatea produselor alimentare, Toxicologia produselor alimentare, Inocuitatea produselor alimentare, Chimia alimentului

Pop Oana Lelia

42

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stiinta Alimentelor

poziția II/B/13

Asistent universitar

Biochimia alimentelor 2, Biochimie, Biochimie vegetală

Diaconeasa Zorița Maria

43

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

poziția I/B/11

Asistent universitar

Tehnici de comunicare, Langue et culture roumaine 1, Sociologie rurală, Metode și tehnici de comunicare, Resurse umane și consultanță, Langue et culture roumaine 2

Rusu Mihai