Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi depuse pentru membru în Consiliile Departamentelor

Facultatea de Horticultură

Nr. crt. Departament Nume și prenume Curriculum Vitae
1 IV Șef lucr. dr. Ficior Diana Curriculum Vitae