Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt. 

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Descrierea postului

1

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/1

Conferențiar

Organe de mașini, Exploatarea utilajelor agricole I Exploatarea utilajelor agricole II, Mașini și instalații horticole, Inginerie mecanică.

Descrierea postului

2

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/2

Conferențiar

Operații unitare în industria alimentară, Operații unitare în industria alimentară I, Operații unitare în industria alimentară II, Procese și operații tehnologice în industria alimentară.

Descrierea postului

3

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/3

Conferențiar

Exploatarea mașinilor și instalațiilor zootehnice, Mașini și instalații zootehnice, Conducerea tractorului.

Descrierea postului

4

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/1

Conferențiar

Pratologie şi pratotehnică 1, Pratologie şi pratotehnică 2, Ecodezvoltarea agroecosistemelor, Managementul durabil al pajiştilor montane, Etică ecologică şi agroecosistemele, Conservarea biodiversităţii.

Descrierea postului

5

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/1

Profesor

Managementul biodiversităţii, Ecologie generală 1, Ecologie generală 2.

Descrierea postului

6

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/2

Profesor

Impactul industriei asupra mediului, Arii naturale protejate, Schimbări climatice globale.

Descrierea postului

7

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/2

Conferențiar

Artă florală, Floricultură 2, Plante ornamentale de interior, Materiale şi tehnici florale în amenajarea interioarelor.

Descrierea postului

8

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/1

Profesor

Limbi moderne aplicate – franceza 3, Limbi moderne aplicate - franceza 4, Franceză 1, Franceză 2, Limba 1, Limba 2, Limba străină 1, Limba străină 2.

Descrierea postului

9

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/2

Conferențiar

Amenajarea pădurilor 1, Amenajarea pădurilor 2, Teledetecție și fotogrammetrie, Salmonicultură, Modelarea proceselor și fluxul info-decizional în amenajarea pădurilor, Amenajamente silvice.

Descrierea postului

10

Facultatea de Horticultură

Mădurător terestre și Cadastru

poziția IV/B/1

Profesor

Măsurători geodezice prin unde, Cartografie matematică 2, Măsurători subterane, Organizarea lucrărilor de cadastru, Urmărirea stabilității terenurilor și construcțiilor.

Descrierea postului

11

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/1

Profesor

Tehnică experimentală, Ameliorare, Ameliorarea animalelor.

Descrierea postului

12

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/2

Profesor

Inginerie genetică animală, Inginerie genetică, Inginerie genetică vegetală, Genetică .

Descrierea postului

13

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/3

Conferențiar

Microbiologie, Microbiologie specială, Imunologie.

Descrierea postului

14

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/1

Profesor

Obţinerea şi valorficarea producţiei vegetale, Obţinerea şi valorificarea producţiei, Agricultură generală.

Descrierea postului

15

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/2

Profesor

Creşterea ovinelor şi caprinelor, Trasabilitatea producţiilor animaliere.

Descrierea postului

16

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/1

Conferențiar

Comparative anatomy 3, Comparative anatomy 4.

Descrierea postului

17

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/2

Conferențiar

Anatomie Comparată 2, Anatomie comparata 4, Anatomie Comparata 3.

Descrierea postului

18

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

Sisteme de producţie animaliere 2, Sisteme de producţii animaliere 1.

Descrierea postului

19

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelo

poziția II/B/2

Profesor

Genetică, Genetics.

Descrierea postului

20

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/1

Profesor

Toxicologie veterinară 1, Toxicologie veterinară 2.

Descrierea postului

21

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/2

Profesor

Microbiologie 1, Microbiologie 2, Imunologie.

Descrierea postului

22

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/3

Conferențiar

Microbiologie 2, Immunologie, Imunologie.

Descrierea postului

23

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/1

Conferențiar

Pathology of reproduction 1, Pathology of reproduction 2, Patologia reproducţiei 1, Patologia reproducţiei 2..

Descrierea postului

24

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/2

Conferențiar

Physiologie de la reproduction, Obstetrique veterinaire, Patologia reproducţiei 1, Patologia reproducţiei 2.

Descrierea postului

25

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/1

Conferențiar

Calitatea si siguranța alimentelor de origine non-animală 1, Controlul calităţii produselor vegetale 2 , Controlul calității produselor de origine vegetală 2, Sisteme de management al calităţii produselor alimentare, Siguranţa şi securitatea alimentelor, Reologia alimentelor, Managementul calității aplicat in gastronomie , Arta degustării si analiza senzorială .

Descrierea postului

26

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/2

Conferențiar

Principii si metode de conservare 1, Controlul şi expertiza produselor animaliere 1, Controlul calității produselor de origine animală 1, Calitatea si siguranța alimentelor de origine animală 1, Legislaţie în industria alimentelor, Legislaţie în industria alimentară.

Descrierea postului

27

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/3

Conferențiar

Tehnologia semiconservelor şi conservelor 2 , Tehnologia produselor de origine animală 2, Fabricarea semiconservelor și conservelor din carne, Procesarea cărnii 1, Tehnologia cărnii 2.

Descrierea postului

28

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

Chimie anorganică si chimie analitică 1, Chimie anorganică si chimie analitică 2, Total Food Quality Management: chemical risk analysis and control.

Descrierea postului

29

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

poziția I/B/2

Conferențiar

Didactica specialității, Practică pedagogică 1, Practică pedagogică 2.

Descrierea postului

30

 

Centrul de cercetare avansată și extensie în apicultură

poziția 1

Cercetător științific II

 

Descrierea postului

31

 

Laboratorul zonal de genotipizare a animalelor (LZGA)

poziția 2

Cercetător științific II

 

Descrierea postului