Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Teme propuse

Nr. crt. 

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Teme propuse

1

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/1

Conferențiar

 1. Asamblări filetate
 2. Cinematica solidului rigid
 3. Exploatarea agregatelor pentru întreţinerea culturilor agricole

2

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/2

Conferențiar

 1. Analiza operatiei de presare prin intermediul preselor utilizate in industria alimentara
 2. Analiza transferului de caldura prin intermediul schimbatoarelor de caldura utilizate in industria alimentara
 3. Analiza operatiei de distilare-rectificare prin intermediul instalatiilor utilizate in industria alimentara

3

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/3

Conferențiar

 1. Maşini pentru producerea furajelor fibroase
 2. Instalaţii pentru alimentarea cu apǎ a fermelor zootehnice
 3. Instalaţii pentru mulsul mecanic al vacilor

 

4

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/1

Conferențiar

 1. Fertilizarea minerală cu îngrășăminte pe bază de azot a pajiștilor naturale

5

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/1

Profesor

 1. Funcția de circulație a ecosistemelor: fenomenul de amplificare biologică, circuitele biogeochimice ale carbonului, azotului, fosforului și apei și dereglările antropice ale acestor circuite.

6

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/2

Profesor

 1. Schimbări climatice: efectul de seră. Măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

7

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/2

Conferențiar

 1. Arta florală în diferite epoci istorice

 

8

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/1

Profesor

 1.  Curs de franceză cu obiectiv specific - nivel III

9

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/2

Conferențiar

 1.   Stabilirea posibilității prin intermediul creșterii indicatoare.

10

Facultatea de Horticultură

Mădurător terestre și Cadastru

poziția IV/B/1

Profesor

 1.   Studiul deformării suprafeţei elipsoidului terestru prin proiecţii. 

11

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/1

Profesor

 1.  Înrudirea - estimarea coeficientului de înrudire

12

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/2

Profesor

 1.  Intrumentul crispr-cas 9 de editare a genomului

13

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/3

Conferențiar

 1. Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi aerobi: genul Bacillus, Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, utilizarea reprezentanţilor în procese biotehnologice, și cerinţele biologice ale acestora.

 

 

14

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/1

Profesor

 1. Lucerna - importanta, biologie, ecologie, elemente de tehnologie. Posibilitati de valorificare.

 

15

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/2

Profesor

 1. Productia de carne la specia ovina: aprecierea ovinelor ingrasate si a calitatii carcaselor.

 

16

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/1

Conferențiar

 1. Autonomic components of nervous system: Ans-anatomical components' functions and structures, sympathetic components

17

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/2

Conferențiar

 1.  Glandele anexe ale intestinului. Pancreasul. Caractere diferențiale.

18

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

 1. Ciclul evolutiv si tehnologia cresterii viermilor de matase ai dudului (Bombix mori L.)

19

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/2

Profesor

 1.  Genetic nuclear material -  chromatin and chromosomes

20

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/1

Profesor

 -

21

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/2

Profesor

 1. Creşterea şi multiplicarea bacteriilor: modalităţi de creştere a bacteriilor multiplicarea bacteriilor, dinamica multiplicării bacteriilor în mediile de cultură. 

22

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/3

Conferențiar

 1.  Genre Salmonella

23

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/1

Conferențiar

 1.  Ovarian cysts in cows (Chistii ovarieni la vaca).

24

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/2

Conferențiar

 1.  La manifestation de la vie sexuelle (Manifestarea vietii sexuale).

25

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/1

Conferențiar

 1. Sisteme de management al siguranței alimentelor. 

26

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/2

Conferențiar

 1. Controlul calității laptelui.

27

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/3

Conferențiar

 1. Tehnologia de fabricație a preparatelor din carne din grupa semiafumate.

28

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

 1.  Polycyclic aromatic hidrocarbons in food products

29

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

poziția I/B/2

Conferențiar

 1. Fişele de activitate utilizate în predarea disciplinelor agronomice.

30

 

Centrul de cercetare avansată și extensie în apicultură

poziția 1

Cercetător științific II

 1. Determinarea spectrului glucidic din miere utilizând cromatografia de lichide de inaltă performanță

31

 

Laboratorul zonal de genotipizare a animalelor (LZGA)

poziția 2

Cercetător științific II

 1. Utilizarea markerilor genetici in ameliorarea animalelor, evaluarea diversitatii genetice si identificarea speciei in produsele alimentare ( carne, lapte).