Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidați înscriși

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/7 Asistent Consultanță agricolă; Combaterea eroziunii și organizarea teritoriului;Dezvoltare durabilă; Tehnica experimentală; Agrotehnică și herbologie

Moraru Paula Ioana

2 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/4 Șef lucrări Exploatarea și repararea utilajelor din industria alimentară I; Exploatarea și repararea utilajelor din industria alimentară II; Utilaje în industria alimentară 1; Utilaje în industria alimentară 2; Operații unitare în industria alimentară 1; Operații unitare în industria alimentară 2

Cătunescu Giorgiana Mihaela

3 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/5 Șef lucrări

Ingineria apelor subterane; Ingineria vântului;Analiza și sinteza proceselor tehnologice

Safirescu Ovidiu Călin

4 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/6 Șef lucrări

Gestiunea ecosistemelor silvice; Evaluarea impactului de mediu; Tratarea și epurarea apelor; Automatizarea proceselor tehnologice; Practică

Burduhos Petru Daniel

5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/10 Șef lucrări Drumuri şi terasamente 1; Drumuri şi terasamente 2; Restaurarea parcurilor si grădinilor istorice; Amenajarea teritoriului şi desen 1; Amenajarea teritoriului şi desen 2; Practică 3;Tehnologii speciale pentru amenajarea spaţiilor verzi; Tehnologii speciale de întreținere a spaţiilor verzi 1

Borș-Oprișa Sonia

6 Horticultură Silvicultură II/B/9 Șef lucrări

Educație fizică 1; Educație fizică 2;  Practică 3; Practică 1; Educație fizică 4; Educație fizică

Rusu Aniela Brîndușa

7 Horticultură Silvicultură II/B/10 Șef lucrări Legumicultură 1;  Legumicultură 2; Legumicultură specială 1;  Legumicultură specială 2;  Practică 2

Apahidean Alexandru Ioan

8 Horticultură Științe economice III/B/12 Asistent

Bazele managementului;  Managementul resurselor umane; Practică; Relații economice internaționale

Poruțiu Andra Ramona

9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - Zootehnie II/B/9 Șef lucrări Sericicultura; Practica

Vlaic Bogdan Alin

10 Medicină Veterinară Preclinice I/B/11 Șef lucrări

Comparative Anatomy 1; Comparative Anatomy 2; Anatomie Comparată 3; Anatomie comparată 4

Dezdrobitu Cristian Constantin

11 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/11 Șef lucrări Ethologie, bienêtre et protection animale; Etology, animal welfare and protection; Hygiène animal et protection d' environnement;Igiena animalelor și protecția mediului; Etologie, bunăstarea și protecția animalelor

-

12 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări Pharmacologie et pharmacie 1; Pharmacologie et pharmacie 2; Therapeutique generale veterinaire; Management și marketing veterinar

Cătană Ardelean Laura Lăcrămioara

13 Medicină Veterinară Clinice IV/B/27 Asistent Patologie și clinică chirurgicală 1; Patologie și clinică chirurgicală 2; Patologie și clinică chirurgicală 3

Candidatul nu îndeplinește criteriile pentru participare la concurs:

  • aviz nefavorabil oficiul juridic
  • aviz nefavorabil consiliul didactic
  • aviz nefavorabil consiliul științific
14 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/14 Asistent Practică tehnologică. Practică

Borșa Andrei

15 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/4 Șef lucrări Tehnologii extractive 1; Tehnologia amidonului-produse zaharoase; Tehnologii generale - Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 1; Tehnologii generale - Tehnologia uleiului şi a margarinei; Tehnologii extractive 2; Tehnologia produselor extractive 2

Mureșan Vlad

16 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/9 Șef lucrări Principii şi metode de conservare 2; Tehnologii generale – Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor 1; Principii şi metode de conservare 1; Ecoalimente; Principii şi metode de conservare

Pop Anamaria

17 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/12 Șef lucrări Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate; Tehnologii generale – Tehnologia malţului şi a berii; Tehnologia produselor fermentative 2; Integrarea sistemului ISO 9000 cu HACCP în industria alimentară 2

Coldea Teodora Emilia

18 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/11 Asistent Microbiologie generală; Microbiologia alimentelor

Pop Carmen Rodica

19 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/13 Asistent Gastrotehnie şi catering; Aditivi alimentari şi ingrediente în industria alimentară; Aditivi alimentari şi ingrediente în industria alimentară 2; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari ; Catering; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 1; Gastronomie şi tehnica servirii

Salanță Liana Claudia

20 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/8 Șef lucrări Food safety and security; Chimie anorganică şi chimie analitică 1; Chimie anorganică şi chimie analitică 2; HACCP Manual and Quality Audit; Chimie organică

Coman Cristina

21 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/10 Lector Limba engleză;  Engleză 1; Engleză 2

Mihai Mihaela