Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Teme concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică  
2 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/4 Șef lucrări

Explotarea si intretinerea utilajelor si instalatiilor pentru spalat produse si ambalaje

  3 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/5 Șef lucrări

   

   4 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/6 Șef lucrări

    

   5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/10 Șef lucrări

    

   Consolidarea și protejarea terasamentelor prin metode clasice și moderne

   6 Horticultură Silvicultură II/B/9 Șef lucrări

    

   7 Horticultură Silvicultură II/B/10 Șef lucrări

    

   9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - Zootehnie II/B/9 Șef lucrări

    

   Tehnologia de întreţinere a viermilor de mătase în sistem intensive.

   10 Medicină Veterinară Preclinice I/B/11 Șef lucrări

   Muşchii ventro-laterali ai abdomenului şi regiuni anatomice cu importanţǎ clinicǎ/The ventro-lateral muscles of the abdomen and anatomic regions with clinical importance

   11 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/11 Șef lucrări

   -

   12 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări

   Medicaments de système nerveux autonome sympathique et parasympathique

   15 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/4 Șef lucrări

    

   16 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/9 Șef lucrări

   Principiişimetode de conservare a produseloragroalimentare – Metodecombinatepentruconservareafructelorşilegumelor

   17 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/12 Șef lucrări

   Auditul intern în managementul calităţii

   20 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/8 Șef lucrări

    

   Modern methods for food chemical safety. 

   21 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/10 Lector

    

   Essential Coordinates for Teaching ESP for Food Science Students