Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Articles

Teme concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică  
2 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/4 Șef lucrări

Explotarea si intretinerea utilajelor si instalatiilor pentru spalat produse si ambalaje

    3 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/5 Șef lucrări

     

      4 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/6 Șef lucrări

       

      5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/10 Șef lucrări

       

      Consolidarea și protejarea terasamentelor prin metode clasice și moderne

      6 Horticultură Silvicultură II/B/9 Șef lucrări

       

      7 Horticultură Silvicultură II/B/10 Șef lucrări

       

      9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - Zootehnie II/B/9 Șef lucrări

       

      Tehnologia de întreţinere a viermilor de mătase în sistem intensive.

      10 Medicină Veterinară Preclinice I/B/11 Șef lucrări

      Muşchii ventro-laterali ai abdomenului şi regiuni anatomice cu importanţǎ clinicǎ/The ventro-lateral muscles of the abdomen and anatomic regions with clinical importance

      11 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/11 Șef lucrări

      -

      12 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări

      Medicaments de système nerveux autonome sympathique et parasympathique

      15 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/4 Șef lucrări

       

      16 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/9 Șef lucrări

      Principiişimetode de conservare a produseloragroalimentare – Metodecombinatepentruconservareafructelorşilegumelor

      17 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/12 Șef lucrări

      Auditul intern în managementul calităţii

      20 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/8 Șef lucrări

       

      Modern methods for food chemical safety. 

      21 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/10 Lector

       

      Essential Coordinates for Teaching ESP for Food Science Students