Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Descrierea şi tematica postului 

1

Agricultură

Cultura plantelor

II/B/1

Conferenţiar

Fitotehnie; Fitotehnie 1; Cultivare şi genotipuri pretabile pentru agricultură

Descrierea şi tematica postului

2

Agricultură

Protecţia Mediului şi a Plantelor

III/B/1

Profesor

Controlul şi certificarea produselor 1; Controlul şi certificarea produselor 2; Tehnologii speciale în agricultura şi horticultura durabilă; Politica Agricolă Comună

Descrierea şi tematica postului

3

Agricultură

Protecţia Mediului şi a Plantelor

III/B/2

Conferenţiar

Biologia solului; Ecologie 2; Ecologie 1; Modificări majore ale mediului; Monitorul calității resurselor naturale

Descrierea şi tematica postului

4

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/1

Profesor

Micromultiplicarea speciilor forestiere; Microînmulţire;Tehnici de inginerie genetică; Biotehnologii

Descrierea şi tematica postului

5

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/2

Profesor

Legumicultură ornamentală; Tehnologii legumicole; Legumicultură generală 2; Producerea seminţelor şi materialului săditor la speciile legumicole; Produse legumicole

Descrierea şi tematica postului

6

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/3

Profesor

Tehnologia produselor horticole 1;Tehnologia produselor horticole 2; Pregătirea produselor horticole din climat controlat pentru valorificare (flori); Merceologie, Condiţionarea, păstrarea şi valorificarea fructelor; Tehnologia procesării produselor agricole

Descrierea şi tematica postului

7

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/4

Conferențiar

Oenologie 2; Ampelografie 2; Tehnologia băuturilor din must şi vin 2; Aprecierea organopeltică a produselor din must şi vin; Controlul calităţii produselor vinicole 1

Descrierea şi tematica postului

8

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/5

Conferențiar

Microbiologie; Microbiologia vinului 2; Microbiologie 1; Biologie celulară; Microbiologie 2;

Descrierea şi tematica postului

9

Horticultura

Silvicultură

II/B/1

Conferenţiar

Dendrometrie 1; Dendrometrie 2; Cultura speciilor forestiere exotice

Descrierea şi tematica postului

10

Horticultură

Ştiinţe Economice

III/B/1

Profesor

Finanţe generale; Administrarea financiară a afacerii

Descrierea şi tematica postului

11

Horticultură

Ştiinţe Economice

III/B/2

Conferențiar

Management în agroturism; Management în turism; Structuri de primire turistică; Turism internaţional

Descrierea şi tematica postului

12

Horticultura

Măsurători terestre și știinte exacte

IV/B/1

Conferențiar

Utilizarea si programarea calculatorului 1; Analiza numerică; Utilizarea si programarea calculatorului 2; Matematici speciale

Descrierea şi tematica postului

13

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/1

Profesor

Chimie; Biochimie; Enzimologie generală; Enzimologie specială; Biochimie 1; Biochimie 2

Descrierea şi tematica postului

14

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/2

Profesor

Reproducţia animalelor; Biologia reproducţiei animalelor; Reproducţia organismelor acvatice; Biotehnologii de reproducţie; Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in vitro; Biologia reproducției animalelor 1

Descrierea şi tematica postului

15

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/1

Profesor

Tehnologia produselor de origine animală; Biotehnologii în industria alimentară

Descrierea şi tematica postului

16

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/2

Conferențiar

Salmonicultură P; Sturionicultură; Sturionicultură P; Unelte și tehnici de pescuit;Salmonicultură; Culturi acvatice superintensive

Descrierea şi tematica postului

17

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/3

Conferențiar

Creșterea cabalinelor; Echitație; Producțiile animalelor; Producțiile animalelor 1

Descrierea şi tematica postului

18

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/4

Conferențiar

Creșterea păsărilor;Creșterea păsărilor P;Managementul fermelor avicole

Descrierea şi tematica postului

19

Medicină Veterinară

Preclinici

I/B/1

Profesor

Physiology 1; Physiology 2

Descrierea şi tematica postului

20

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/1

Profesor

Zooeconomie; Economie rurală; Rural Economy

Descrierea şi tematica postului

21

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/2

Conferenţiar

Creşterea animalelor; Patologie animală; Sisteme de producţii animaliere 2

Descrierea şi tematica postului

22

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/1

Profesor

Toxicologie veterinară 2;Toxicologie veterinară 1

Descrierea şi tematica postului

23

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/2

Profesor

Anatomie patologică 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 1; Necropsy and Forensic medicine 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Anatomie patologică 1

Descrierea şi tematica postului

24

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/4

Conferenţiar

Microbiology 1; Immunology; Epidemiologie; Imunologie

Descrierea şi tematica postului

25

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/1

Profesor

Patologie şi clinică medicală 1; Patologie şi clinică medicală 2; Clinica animale de companie 1; Imagistică medicală; Pathologie et clinique medicale 3

Descrierea şi tematica postului

26

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/2

Profesor

Médicine preventive; Boli infecţioase 4; Medicină preventivă; Boli infecţioase 3

Descrierea şi tematica postului

27

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/3

Conferenţiar

Micologie veterinară; Biologie animale et ecologie;Parazitologie și boli parazitare 3

Descrierea şi tematica postului

28

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/1

Profesor

Principiile nutriției umane; Toxicologia produselor alimentare; Nutrigenomica; Genomica si nutritie moleculara

Descrierea şi tematica postului

29

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/2

Profesor

Microbiologie generală; Microbiologia alimentelor; Boli transmisibile prin alimente la om 2; Boli transmisibile prin alimente la om

Descrierea şi tematica postului

30

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Autentificarea si falsificarea alimentelor 1; Autentificarea si falsificarea alimentelor  2; Aditivi alimentari si ingrediente in industria alimentara; Aditivi alimentari; Falsificări ale produselor alimentare si identificarea lor; Contaminanții alimentari și siguranța alimentelor 1.

Descrierea şi tematica postului

31

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/4

Conferențiar

Biotehnologii alimentare 1; Biotehnologii alimentare 2; Biotehnologii alimentare

Descrierea şi tematica postului