Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor

1

Agricultură

Cultura plantelor

II/B/1

Conferenţiar

Fitotehnie; Fitotehnie 1; Cultivare şi genotipuri pretabile pentru agricultură

Prelegere publică: 14.07.2017 -  ora 9, Laboratorul de Fitotehnie

Susținere curs: 14.07.23017 - ora 10, Laboratorul de Fitotehnie

2

Agricultură

Protecţia Mediului şi a Plantelor

III/B/1

Profesor

Controlul şi certificarea produselor 1; Controlul şi certificarea produselor 2; Tehnologii speciale în agricultura şi horticultura durabilă; Politica Agricolă Comună

Prelegere publică: 13.07.2017 - ora 10, Laboratorul de Ecologie

Susținere curs: 13.07.2017 - ora 11, Laboratorul de Ecologie

3

Agricultură

Protecţia Mediului şi a Plantelor

III/B/2

Conferenţiar

Biologia solului; Ecologie 2; Ecologie 1; Modificări majore ale mediului; Monitorul calității resurselor naturale

Prelegere publică: 13.07.2017 - ora 11, Laboratorul de Ecologie

Susținere curs: 13.07.2017 - ora 12, Laboratorul de Ecologie

4

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/1

Profesor

Micromultiplicarea speciilor forestiere; Microînmulţire;Tehnici de inginerie genetică; Biotehnologii

Prelegere publică:12.07.2017 - ora 09, Sala Consiliu etajul III, Clădirea ICHAT 

Susţinere curs: 12.07.2017 - ora 10, Sala Consiliu etajul III, Clădirea ICHAT

5

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/2

Profesor

Legumicultură ornamentală; Tehnologii legumicole; Legumicultură generală 2; Producerea seminţelor şi materialului săditor la speciile legumicole; Produse legumicole

Prelegere publică: 14.07.2017 - ora 11, Laborator TPH etaj II, Clădirea ICHAT

Susţinere curs: 14.07.2017 - ora 12, Laborator TPH etaj II, Clădirea ICHAT

6

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/3

Profesor

Tehnologia produselor horticole 1;Tehnologia produselor horticole 2; Pregătirea produselor horticole din climat controlat pentru valorificare (flori); Merceologie, Condiţionarea, păstrarea şi valorificarea fructelor; Tehnologia procesării produselor agricole

Prelegere publică: 14.07.2017, ora 09, Laborator TPH etaj II, Clădirea ICHAT

Susţinere curs: 14.07.2017, ora 10, Laborator TPH etaj II, Clădirea ICHAT

7

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/4

Conferențiar

Oenologie 2; Ampelografie 2; Tehnologia băuturilor din must şi vin 2; Aprecierea organopeltică a produselor din must şi vin; Controlul calităţii produselor vinicole 1

Prelegere publică: 14.07.2017, ora 11, Laborator Oenologie etaj II, Cladirea ICHAT

Susţinere curs: 14.07.2017, ora 12, Laborator Oenologie etaj II, Clădirea ICHAT

8

Horticultura

Horticultura-Peisagistica

I/B/5

Conferențiar

Microbiologie; Microbiologia vinului 2; Microbiologie 1; Biologie celulară; Microbiologie 2;

Prelegere publică: 12.07.2017, ora 11, Sala Consiliu etaj III, Clădirea ICHAT

Susţinere curs: 12.07.2017, ora 12, Sala Consiliu etaj III, Clădirea ICHAT

9

Horticultura

Silvicultură

II/B/1

Conferenţiar

Dendrometrie 1; Dendrometrie 2; Cultura speciilor forestiere exotice

Prelegere publicăŞ12.07.2017, ora 10, Sala E 31, Clădirea ICHAT

Susţinere curs:12.07.2017, ora 11, Sala E 31, Clădirea ICHAT

10

Horticultură

Ştiinţe Economice

III/B/1

Profesor

Finanţe generale; Administrarea financiară a afacerii

Prelegere publică: 12.07.2017, ora 11, Sala H54, Laboratorul de Management

Susţinere curs: 2.07.2017, ora 12, Sala H54, Laboratorul de Management

11

Horticultură

Ştiinţe Economice

III/B/2

Conferențiar

Management în agroturism; Management în turism; Structuri de primire turistică; Turism internaţional

Prelegere publică: 12.07.2017, ora 09, Sala H54, Laboratorul de Management

Susţinere curs: 12.07.2017, ora 10, Sala H54, Laboratorul de Management

12

Horticultura

Măsurători terestre și știinte exacte

IV/B/1

Conferențiar

Utilizarea si programarea calculatorului 1; Analiza numerică; Utilizarea si programarea calculatorului 2; Matematici speciale

Prelegere publică: 12.07.2017, ora 09, Laboratorul de Informatică

Susţinere curs: 12.07.2017, ora 10, Laboratorul de Informatică

13

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/1

Profesor

Chimie; Biochimie; Enzimologie generală; Enzimologie specială; Biochimie 1; Biochimie 2

Prelegere publică: 14.07.2017 - ora 9, Laboratorul de Chimie

Susținere curs: 14.07.2017 - ora 10, Laboratorul de Chimie

14

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/2

Profesor

Reproducţia animalelor; Biologia reproducţiei animalelor; Reproducţia organismelor acvatice; Biotehnologii de reproducţie; Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in vitro; Biologia reproducției animalelor 1

Prelegere publică: 12.07.2017 - ora 8, Laboratorul de Reproducţie

Susținere curs: 12.07.2017 - ora 9, Laboratorul de Reproducţie

15

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/1

Profesor

Tehnologia produselor de origine animală; Biotehnologii în industria alimentară

Prelegere publică: 12.07.2017 - ora 11, Laboratorul de Tehnologia produselor de origine animalieră, sala 57

Susținere curs: 12.07.2017 - ora 12, Laboratorul de Tehnologia produselor de origine animalieră, sala 57

16

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/2

Conferențiar

Salmonicultură P; Sturionicultură; Sturionicultură P; Unelte și tehnici de pescuit;Salmonicultură; Culturi acvatice superintensive

Prelegere publică: 12.07.2017 - ora 8, Laboratorul de Piscicultură, sala 42

Susținere curs: 12.07.2017 - ora 9, Laboratorul de Piscicultură, sala 42

17

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/3

Conferențiar

Creșterea cabalinelor; Echitație; Producțiile animalelor; Producțiile animalelor 1

Prelegere publică: 13.07.2017 - ora 10, Laboratorul de Creşterea cabalinelor, sala 43

Susținere curs: 13.07.2017 - ora 11, Laboratorul de Creşterea cabalinelor, sala 43

18

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/4

Conferențiar

Creșterea păsărilor;Creșterea păsărilor P;Managementul fermelor avicole

Prelegere publică: 12.07.2017 - ora 13,  Laboratorul de Avicultură, sala 29

Susținere curs: 12.07.2017 - ora 14 , Laboratorul de Avicultură, sala 29

19

Medicină Veterinară

Preclinici

I/B/1

Profesor

Physiology 1; Physiology 2

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 13, Sala Mare a Consiliului

Susținere curs: 12.07.2017 – ora 14, Sala Mare a Consiliului 

20

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/1

Profesor

Zooeconomie; Economie rurală; Rural Economy

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 15, Laborator Economie Rurală - FMV

Susținere curs: 12.07.2017 – ora 16, Laborator Economie Rurală - FMV

21

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/2

Conferenţiar

Creşterea animalelor; Patologie animală; Sisteme de producţii animaliere 2

Prelegere publică: 13.07.2017 – ora 08, Laborator Zootehnie - FMV

Susținere curs: 13.07.2017 – ora 09, Laborator Zootehnie - FMV

22

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/1

Profesor

Toxicologie veterinară 2;Toxicologie veterinară 1

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 13, SU 2

Susținere curs: 12.07.2017 – ora 14, SU 2

23

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/2

Profesor

Anatomie patologică 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 1; Necropsy and Forensic medicine 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Anatomie patologică 1

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 11, Sala SU1 FMV Cluj-Napoca

Susținere curs: 12.07.2017 – ora 12, Sala SU1 FMV Cluj-Napoca

24

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/4

Conferenţiar

Microbiology 1; Immunology; Epidemiologie; Imunologie

Prelegere publică: 14.07.2017 – ora 10, SU 1

Susținere curs: 14.07.2017 – ora 11, SU 1

25

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/1

Profesor

Patologie şi clinică medicală 1; Patologie şi clinică medicală 2; Clinica animale de companie 1; Imagistică medicală; Pathologie et clinique medicale 3

Prelegere publică 12.07.2016 – ora 9, Afiteatrul SU1

Susținere curs12.07.2016 – ora 10, Afiteatrul SU1

26

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/2

Profesor

Médicine preventive; Boli infecţioase 4; Medicină preventivă; Boli infecţioase 3

Prelegere publică: 14.07.2016 – ora 12, Sala Legislație

Susținere curs: 14.07.2016 – ora 13, Sala Legislație

27

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/3

Conferenţiar

Micologie veterinară; Biologie animale et ecologie;Parazitologie și boli parazitare 3

Prelegere publică: 14.07.2016 – ora 8, Sala Legislație

Susținere curs: 14.07.2016 – ora 9, Sala Legislație

28

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/1

Profesor

Principiile nutriției umane; Toxicologia produselor alimentare; Nutrigenomica; Genomica si nutritie moleculara

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 15:00, Laborator Nutriţie-Toxicologie  – Clădire  Icar

Susţinere curs: 12.07.2017 – ora 16:00, Laborator Nutriţie-Toxicologie  – Clădire  Icar

29

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/2

Profesor

Microbiologie generală; Microbiologia alimentelor; Boli transmisibile prin alimente la om 2; Boli transmisibile prin alimente la om

Prelegere publică: 12.07.2017 – ora 09:00, Laborator Microbiologie alimentară – Clădire  Icar

Susţinere curs: 12.07.2017 – ora 10:00, Laborator Microbiologie alimentară – Clădire  Icar

30

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Autentificarea si falsificarea alimentelor 1; Autentificarea si falsificarea alimentelor  2; Aditivi alimentari si ingrediente in industria alimentara; Aditivi alimentari; Falsificări ale produselor alimentare si identificarea lor; Contaminanții alimentari și siguranța alimentelor 1.

Prelegere publică: 12.07.2017– ora 13:00, Laborator chimie – Sala 20, Clădire  Aula Mihai Şerban

Susţinere curs: 12.07.2017– ora 14:00, Laborator chimie – Sala 20, Clădire  Aula Mihai Şerban

31

Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința alimentelor

II/B/4

Conferențiar

Biotehnologii alimentare 1; Biotehnologii alimentare 2; Biotehnologii alimentare

Prelegere publică: 12.07.2017– ora 15:00, Laborator chimie – Sala 20, Clădire  Aula Mihai Şerban

Susţinere curs: 12.07.2017– ora 16:00, Laborator chimie – Sala 20, Clădire  Aula Mihai Şerban