Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învățământ

Descrierea si Tematica postului

1

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/2

Profesor

Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

Descrierea şi tematica postului 

2

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/1

Profesor

Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

Descrierea şi tematica postului  

3

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/4

Conferenţiar

Entomologie agricolă generală,Entomologie specială, Entomologie 1

 Descrierea şi tematica postului 

4

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/5

Conferenţiar

Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

Descrierea şi tematica postului  

5

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/1

Profesor

Maşini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

Descrierea şi tematica postului  

6

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/2

Conferenţiar

Pedologie, Pedologie 1,  Cartare agrochimică

Descrierea şi tematica postului  

7

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/2

Conferenţiar

Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

 Descrierea şi tematica postului 

8

Horticultură

Silvicultură

II/B/1

Conferenţiar

Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

 Descrierea şi tematica postului 

9

Horticultură

Silvicultură

II/B/14

Asistent

Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

Descrierea şi tematica postului  

10

Horticultură

Științe economice

III B/ 1

Profesor

Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor , Management agricol

 Descrierea şi tematica postului 

11

Horticultură

Științe economice

III B / 2

Conferenţiar

Sisteme de agricultură, Culturi de câmp,  Produse alimentare agricole, Plante medicinale si aromatice

Descrierea şi tematica postului  

12

Horticultură

Științe economice

III B/15

Asistent

Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

 Descrierea şi tematica postului 

13

Horticultură

Științe economice

III B/16

Asistent

Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed.fizica 2, Educație fizică 2, Educație fizică

Descrierea şi tematica postului  

14

Horticultură

Măsurători terestre și Științe Exacte

IV/B/1

Conferenţiar

Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

 Descrierea şi tematica postului 

15

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Conferențiar

Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor1

Descrierea şi tematica postului  

16

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II B/1

Profesor

Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinara şi protecţia mediului

Descrierea şi tematica postului  

17

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II B/2

Conferenţiar

Creşterea animalelor,  Producţii animaliere 2, Patologie animală

Descrierea şi tematica postului  

18

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/1

Profesor

Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

Descrierea şi tematica postului  

19

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/2

Conferenţiar

Anesteziologie şi reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

Descrierea şi tematica postului  

20

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/3

Conferenţiar

Toxicology 2, Toxicology 1, Toxicologie 1, Toxicologie 2

Descrierea şi tematica postului  

21

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/4

Conferenţiar

Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinara, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie si hematologie, Anatomie patologică 2

Descrierea şi tematica postului  

22

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/1

Profesor

Parasitology and parasitic diseases 1 ,Cresterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

 Descrierea şi tematica postului 

23

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/2

Profesor

Creșterea si patologia animalelor exotice si de vanat ,Medicină preventive, Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 3

 Descrierea şi tematica postului 

24

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/5

Conferenţiar

Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2, Medicină veterinară de urgență,   Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinara

Descrierea şi tematica postului  

25

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/1

Profesor

Gastronomie; Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2; Alimente funcţionale 2; Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2; Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2.

Descrierea şi tematica postului  

26

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/2

Profesor

Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2: Tehnologii generale - Tehnologia malţului şi a berii; Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate; Tehnologia produselor fermentative 1; Tehnologia produselor fermentative 2.

Descrierea şi tematica postului  

27

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/3

Conferențiar

Tehnologia laptelui 2; Tehnologia laptelui 1; Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1; Ambalaje şi design în industria alimentară;

 Descrierea şi tematica postului 

28

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/1

Conferențiar

Analiza senzorială a produselor alimentare; Prelucrarea statistică a datelor.

 Descrierea şi tematica postului 

29

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/2

Conferențiar

Coloizi în industria alimentară; Autentificarea produselor agro-alimentare; Techno-managerial principles in the agrifood chain

Descrierea şi tematica postului  

30

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/9

Asistent

Ecologie şi protecţia mediului; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2; Prelucrarea statistică a datelor; Ambalaje şi design în industria alimentară.

Descrierea şi tematica postului