Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

1.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/1

Profesor

Mașini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

-

2.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/2

Conferenţiar

Pedologie, pedologie 1, Cartare agrochimică

Buta Mihai

 

 

   

  3.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/1

  Profesor

  Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

  -

  4.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/2

  Profesor

  Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

  Dulf Francisc Vasile

   

   

  5.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/4

  Conferenţiar

  Entomologie agricolă generală, Entomologie specială, Entomologie 1

  Florian Teodora

   

   

  6.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/5

  Conferenţiar

  Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

  Florian Vasile Constantin

   

   

  7.

  Horticultură

  Horticultură şi Peisagistică

  I/B/2

  Conferenţiar

  Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

  Zaharia Adrian

   

   

  8.

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/1

  Conferenţiar

  Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

  Sestraş Florina Adriana

   

   

  9.

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/14

  Asistent

  Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

  Orban Oana Maria

   

   

  10.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/ 1

  Profesor

  Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor, Management agricol

  Dumitras Diana Elena

   

   

  11.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B / 2

  Conferenţiar

  Sisteme de agricultură, Culturi de câmp, Produse alimentare agricole, Produse alimentare agricole, Plante medicinale și aromatice

  -

  12.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/15

  Asistent

  Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

  -

  13.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/16

  Asistent

  Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed. fizica 2, Educație fizica 2, Educația fizică

  Orban Mihai Claudiu

   

   

  14.

  Horticultură

  Măsurători terestre și Științe Exacte

  IV/B/1

  Conferenţiar

  Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

  Sălăgean Tudor

   

   

  15.

  Zootehnie şi Biotehnologii

  Științe tehnologice

  II/B/1

  Conferențiar

  Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor 1

  -

  16.

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II/B/1

  Profesor

  Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinară şi protecţia mediului

  -

  17.

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II/B/2

  Conferenţiar

  Creşterea animalelor, Producţii animaliere 2, Patologie animală

  -

  18.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/1

  Profesor

  Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

  -

  19.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/2

  Conferenţiar

  Anesteziologie și reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

  Peştean Petru Cosmin

   

   

  20.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/3

  Conferenţiar

  Toxicology 2, Toxicology , Toxicologie 1, Toxicologie 2

  Nagy Andras Laszlo

   

   

  21.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/4

  Conferenţiar

  Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinară, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie și hematologie, Anatomie patologică 2

  Taulescu Marian Aurel

   

   

  22.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/1

  Profesor

  Parasitology and parasitic diseases 1 , Creșterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

  Mihalca Andrei Daniel

   

   

  23.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/2

  Profesor

  Creșterea și patologia animalelor exotice și de vânat , Medicină preventivă, Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3

  -

  24.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/5

  Conferenţiar

  Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2 , Medicină veterinară de urgență, Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinară

  Scurtu Iuliu Călin

   

   

  25.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/1

  Profesor

  Gastronomie, Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2, Alimente funcţionale 2, Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2, Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2

  -

  26.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/2

  Profesor

  Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2, Tehnologii generale-Tehnologia malţului şi a berii, Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate, Tehnologia produselor fermentative 1, Tehnologia produselor fermentative 2

  -

  27.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/3

  Conferențiar

  Tehnologia laptelui 2, Tehnologia laptelui 1, Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1, Ambalaje şi design în industria alimentară

  Jimborean Anamaria Mirela

   

   

  28.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/1

  Conferențiar

  Analiza senzorială a produselor alimentare, Prelucrarea statistică a datelor

  Stan Laura

   

   

  29.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/2

  Conferențiar

  Coloizi în industria alimentară, Autentificarea produselor agro-alimentare, Techno-managerial principles in the agrifood chain

  Leopold Loredana Florina

   

   

  30.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/9

  Asistent

  Ecologie şi protecţia mediului, Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2, Prelucrarea statistică a datelor, Ambalaje şi design în industria alimentară

  Biriş-Dorhoi Elena-Suzana