Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Consiliul științific

Prorector cu Cercetarea Ştiinţifică
Șef lucr. dr. Dan C. VODNAR   
dan vodnar site 
Prodecan Facultatea de Agricultură
Conf. dr. Antonia ODAGIU
 odagiu
Prodecan Facultatea de Ştiinţă si Tehnologia Alimentului
Șef lucr. dr. Sonia SOCACI
Prodecan Facultatea de Horticultură
Prof. dr. Mirela CORDEA
Prodecan Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Conf. dr. Andreea BUNEA
Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. dr. Sanda ANDREI
Director Direcţia Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic
Dr. Ing. Doru SABĂU