Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Posturi didactice pe perioadă determinată

Anul universitar 2017-2018

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca scoate la concurs urmatoarele posturi pe perioadă determinată, aprobate în sedința de Senat din data de 25.10.2017.

Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Avizul Oficiului Juridic, Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului Didactic
Calendar probe concurs
Comisii concurs
Teme concurs
Rezultatele concursului
Rezultatele concursului - validate de senat
Rezultatele concursului - decizii

 


 

 

În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare scoase la concurs:

 

Pentru funcţiile de lector universitar / şef de lucrări dovada îndeplinirii condiţiei de participare la concurs conform RC 37, art. 4.1. (3d), se va realiza prin depunerea la dosarul de concurs a copiei xerox după coperta şi pagina cu ISBN a îndrumătorului de lucrări practice/manualului/cărţii ştiinţifice în conformitate cu disciplinele din structura postului scos la concurs, aprobat de Consiliul Didactic al USAMV Cluj-Napoca sau de Consiliul Ştiinţific, unde candidatul este autor/coautor.

 

Un exemplar al  îndrumătorului de lucrări practice/manualului/cărții ştiinţifice va fi depus la dosar ca şi anexă, însoțit de avizul Consiliului Didactic (unde este cazul).

 

Candidaţii care au depus deja dosarele de concurs le pot completa până în data de 15.01.2018, ora 16, la Rectorat – secretar şef.

 

 

Arhivă