Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Candidaturi

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Candidaturi
1 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/10 Asistent Etology animal welfare and protection, Animal Hygiene and Environment protection, Ethologie bienetre et protection animale, Hygiene et protection d’environnment, Igiena animalelor și protecția mediului, Practica extramurala 1

Oros Daniela Claudia

2 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/10 Asistent Farmacologie și farmacie 1,2, Management și marketing veterinar, Pharmacologie et pharmacie1,2, Terapeutică veterinară generală, Alimente funcționale-Probiotice

Cătană Ardelean Laura Lăcrămioara

3 Departamentul pentru pregătirea personalului didactic Departamentul pentru pregătirea personalului didactic I/B/8 Asistent Psihologia educatiei, Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si met. curriculumului), Pedagogie II (Teoria si met. Instruirii, Teoria si met. evaluarii), Didactica specialitatii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagocica I, Practica pedagocica 2,Managementul clasei de elevi, Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor și adulților, Proiectarea și managementul programelor educaționale, Didactica domeniului si dezvoltare in didactica specialitătii, Comunicare educationala, Doctrine pedagogice contemporane, Practica pedagogica in invatamantul liceal, postliceal si universitar