Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Agricultură Cultura plantelor II/B/15 Asistent

Ameliorarea plantelor; Producerea controlul și certificarea semințelor; Ocrotirea naturii; Genetică I

Descrierea postului
2 Agricultură Protecția Mediului și a Plantelor III/B/12 Asistent

Controlul și certificarea produselor 1; Controlul și certificarea produselor 2;  Evaluarea impactului de mediu; Ecologie 1; Practica; Drept și legislație de mediu

Descrierea postului
3 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/12 Șef lucrări

Botanică horticolă 1; Botanică horticolă 2; Botanică horticolă 3; Botanică horticolă 4; Practică 1

Descrierea postului
4 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/16 Șef lucrări

Proiectare spaţii verzi 3; Practica 3, Proiectare spaţii verzi

Descrierea postului
5 Horticultură Măsurători terestre și cadastru IV/B/7 Asistent

Matematica; Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială;Analiză matematică; Astronomie geodezică; Sisteme informatice geografice.

Descrierea postului
6 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - Zootehnie II/B/10 Asistent Creşterea ovinelor şi caprinelor; Creşterea suinelor; Practică Descrierea postului
7 Medicină Veterinară Preclinice I/B/16 Asistent

Fiziologie 1; Fiziologie 2

Descrierea postului
8 Medicină Veterinară Preclinice I/B/17 Asistent

Anatomie comparată 1:Anatomie comparată 2

Descrierea postului
9 Medicină Veterinară Clinice IV/B/24 Asistent Parasitology and parasitic diseases 1; Parasitology and parasitic diseases 2; Animal biology and ecology; Biologie animală și ecologie; Parazitologie și boli parazitare 1; Parazitologie și boli parazitare 2; Parasitology and parasitic diseases 3 Descrierea postului
10 Medicină Veterinară Clinice IV/B/30 Asistent disciplinele: Patologie și clinică medicală 2; Patologie și clinică medicală 3; Patologie și clinică medicală 4; Patologie și clinică medicală 1 Descrierea postului
11 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/15 Asistent Sisteme de management al calităţii produselor alimentare;  Controlul calităţii produselor vegetale 2; Controlul calităţii produselor de origine vegetală 2; Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 2; Reologia alimentelor; Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 1 Descrierea postului
12 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/17 Asistent Igiena societăţilor agroalimentare; Materii prime animale 2 Descrierea postului
13 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/12 Asistent Falsificări ale produselor alimentare şi identificarea lor; Alimente funcţionale 2; Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1; Autentificarea şi falsificarea alimentelor 2; Ambalaje şi design; Alimente funcţionale 1 Descrierea postului
14 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/17 Asistent

Bioetică alimentară; Management şi marketing; Legislaţie în industria alimentară

Descrierea postului
15 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic I/B/5 Asistent

Pedagogie I; Pedagogie 2; Pedagogie II: Teoria si metodologia instruirii

Descrierea postului