Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Consiliul didactic

Consiliul Didactic (CD) este o structură executivă coordonată de Prorectorul Didactic şi este subordonată funcţional Consiliului de Administraţie şi Rectorului funcţionând conform Legii nr. 1/2011,Cartei universitare, prezentului regulament şi a regulamentelor legale în vigoare. 

Consiliul Didactic funcţionează permanent şi are rolul de a asigura implementarea legislaţiei, a hotărârilor Senatului şi ale Consiliului de Administraţie în domeniul învăţământului.

Consiliul Didactic are rolul de a asigura organizarea şi buna desfăşurare a procesului didactic universitar la ciclurile de învăţământ, licenţă şi master, în toate secvenţele sale, de la admitere şi până la examenele de finalizare a studiilor.

Consiliul Didactic asigură organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar, şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, de la înscriere până la certificare.

Consiliul Didactic elaborează, la cererea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie, analize, rapoarte şi proiecte de metodologii şi regulamente.