Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Ghid de tehnoredactare manuale

AVIZ MANUALE DIDACTICE/ LUCRĂRI PRACTICE

Analiza manualelor didactice/lucrărilor practice, în vederea obținerii AVIZULUI din partea Consiliului Didactic, se va face în baza EXEMPLARULUI depus la Secretariat prorectorat de către autor.

Exemplarul trebuie sa  fie legat și copertat.

  • format  B5 listat
  • copertă B5, cu sigle inserate. Coperta 1 și 2 conform model manual didactic/ lucrări practice
  • Să-i fie inserat ISBN-ul și caseta CIP obținute prin editură
  • Exemplarul predat va avea avizul Consiliului departamentului și copie după Fișa Disciplinei.