Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Susținerea publică a tezelor de abilitare

Regulament privind obţinerea atestatului de abilitare
Cerere depunere dosar de abilitare
Fişa de verificare a standardelor minimale Ştiinţe Agricole Inginereşti
Fişa de verificare a standardelor minimale Medicină Veterinară
Declaraţie proprie răspundere referitaore la originalitatea lucrării
Opis dosar de abilitare
Referat comisie internă - SAI
Referat comisie internă -MV
Raport comisie de abilitare(ro)
Raport comisie de abilitare (ro+en)
Cerere conducere doctorat

 

 

Numele candidatului la abilitare

Lăcătuș Radu

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinara

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Titlul tezei de abilitare

RELEVANȚA ȘI LIMITELE DIAGNOSTICULUI RADIOLOG ÎN PANTOLOGIA ANIMALĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Marcus Ioan - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Vlăgoiu Constantin - USAMV București
3.Prof.Dr. Solocan Gheorghe - USAMV Iași

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Ștefănuț Cristina USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Georgescu Alexandru UMF Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CV, Lista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Sevastre Bogdan

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinara

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 

Titlul tezei de abilitare

INVESTIGAȚII EXPERIMENTALE PRIVIND UTILIZAREA UNOR COMPUȘI NATURALI ȘI DE SINTEZĂ ÎN TERAPIA ONCOLOGICĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Ștefănuț Cristina - USAMV Cluj-Napoca
2.Conf. Habil. dr. Silaghi-Dumitrescu Radu - UBB Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Hagan Adriana Corina UMF Cluj-Napoca

SUPLEANTI

1.Prof.Dr.Pusta Dana - USAMV Cluj-Napoca
2.Conf. Habil Dr. Mocan Teodora UMF Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Muntean Leon

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 10.01.2020,ora 10:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Biodiversitate

Titlul tezei de abilitare

CONTRIBUȚII LA AMELIORAREA CEREALELOR,PLANTELOR FURAJERE ȘI MEDICINALE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Rusu Teodor - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Madoșă Emilian - USAMVB Timișoara
3.Prof.Dr. Samuil Costel - USAMV Iași

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Robu Teodor - USAMV Iași
2.Prof.Dr. Cordea Mirela - USAMV Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Vintilă Teodor Vasile

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 20.01.2020,ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

BIOTEHNOLOGII MICROBIENE ȘI INDUSTRIALE APLICATE ÎN BIORAFINĂRIE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Jurcoane Ștefana - USAMV București
2.Prof.Dr. Bahrim Gabriela Elena - Universitatea "Dunărea de Jos"

1.Prof.Dr. Corcionivoschi Nicolae - USAMV Cluj-Napoca

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Dezmirean Daniel - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Matei Florentina - USAMV București 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Sestraș Florina Adriana

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Horticultură

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 15 noiembrie 2019,ora 10:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul ICHAT

Titlul tezei de abilitare

APLICAȚII ALE BIOSTATICII ȘI TEHNICII EXPERIMENTALE ÎN CERCETAREA HORTICOLĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Mitre Viorel - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Stănică Florin - USAMV București
3.Prof.Dr. Hoza Dorel - USAMV București

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Draghia Lucia - USAMV Ion Ionescu de la Brad Iași
2.Prof.Dr. Sima Rodica Maria - USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Antofie Mihaela Maria

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 25.09.2019, ora 11

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR GENETICE VEGETALE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTURĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Vidican Roxana Mirela USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Cornea Călina Petruța USAMV București
3.Prof.Dr. Madoșă Emilian USAMVB Timișoara

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Băbeanu Narcisa USAMV București
2.Prof.Dr. Anastasiu Paulina Universitatea din București

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Ilea Marioara Elisabeta

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Inginerie și management în Agricultură și Dezvoltarea Rurală

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 04.09.2019, ora 11:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Verde

Titlul tezei de abilitare

EVALUAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Felix Arion USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Valentina Tudor USAMV București
3.Prof.Dr. Stejărel Brezuleanu USAMV Iași

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Elena Leonte USAMV Iași
2.Prof.Dr. Diana Dumitraș USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

 Socaci Sonia-Ancuța

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 02.09.2019, ora 09:30

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria,ISV

Titlul tezei de abilitare

CARACTERIZAREA CHIMICĂ A UNOR MATRICI VEGETALE NE-ȘI BIOPROCESATE

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Pintea Adela - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Bahrim Gabriela -Universitatea Dunărea de jos din Galați
3.Prof.Dr. Nour Violeta - Universitatea din Craiova

SUPLEANTI

1.Conf.Dr. Vicaș Simona - Universitatea Oradea
2.Prof.Dr. Dulf Francis - USAMV Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Zăhan Ioachim Marius

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 30.05.2019,ora 11:00-13:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Verde

Titlul tezei de abilitare

Aplicații ale biotehnologiilor animale în reproducție și științele vieții

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Dezmirean Daniel Severus - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Păcală Nicolae - USAMVB Timișoara
3.Prof.Dr. Tăpăloagă Paul Rodian - USAMV București

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Rakosy-Tican Elena - UBB Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Bencsik Ioan - USAMVB Timișoara

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare

Bunea Andrea

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 26 IUNIE 2019, ORA 10-12

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 AMFITEATRUL REGINA MARIA ISV

Titlul tezei de abilitare

Analiza şi activitatea unor compuşi fitochimici din diferite bioresurse

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Pintea Adela - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Cornea Petruța - USAMV Bucuresti
3.Prof.Dr. Paizs Csaba - UBB Cluj-Napoca

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Oprean Radu - UMF Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Vicaș Simona - Universitatea Oradea

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 


 

Numele candidatului la abilitare

Odagiu Antonia Cristina Maria

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

 Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 19.11.2018, ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

Metodologii de studiu a stării de sănătate și nutritionale a plantelor in context climatic

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Vidican Roxana - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Mihalache Mircea - USAMV Bucuresti
3.Prof.Dr. Samuil Costel - USAMV Iasi

SUPLEANTI

1.Prof.Dr. Robu Teodor - USAMV Iasi
2.Prof.Dr. Oltean Ion - USAMV Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

 


 

Numele candidatului la abilitare

Carmen Dana Sandru

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 29.05.2018 Ora 12:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Sala de Consiliu MV

Titlul tezei de abilitare

Utilitatea unor extracte naturale în restaurarea postinfecțioasă în cadrul conceptului ''One Health''

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Marian Mihaiu  - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Carmen Monica Pop - UMF Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Ileana Margareta Nichita - USAMVB Timișoara

SUPLEANȚI

1.Prof.Dr. Viorel Herman - USAMVB Timișoara
2.Prof.Dr. Marina Spînu - USAMV Cluj-Napoca
 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Elena Mudura

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

29.05.2018 Ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

Bioprocese fermentative pe suporturi
vegetale și controlul calității produselor biotehnologice

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Tofană Maria - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Jurcoane Ștefania - USAMV București
3.Prof.Dr. Nour Violeta - Universitatea din Craiova

SUPLEANȚI

1.Prof.Dr. Pintea Adela - USAMV Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Habil. Vicaș Simona Ioana - Universitatea Oradea

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Adriana Paucean

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 29.05.2018 Ora 11:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Amfiteatrul Regina Maria

Titlul tezei de abilitare

Biotehnologii adaptate pentru creșterea
potențialului bioactiv şi obținerea de alimente funcționale

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Muste Sevvastița - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Jurcoane Ștefania - USAMV București
3.Prof.Dr. Baharim Gabriela - Universitatea Dunărea de jos Galați

SUPLEANȚI

1.Prof.Dr. Pintea Adela - USAMV Cluj-Napoca
2.Conf.Dr. Habil. Vicaș Simona Ioana - Universitatea Oradea

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat RO/Abstract
Rezumat EN

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Popescu Silvana

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 29.05.2018 Ora 11:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

 Sala de Consiliu MV

Titlul tezei de abilitare

Contribuții științifice în igiena, bunăstarea și
etologia animalelor de fermă

Componenţa Comisiei de abilitare

1.Prof.Dr. Cătoi Cornel - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Popa Monica - UMF Cluj-Napoca
3.Prof.Dr. Țibru Ioan - USAMVB Timișoara

SUPLEANȚI

1.Prof.Dr. Spînu Marina - USAMV Cluj-Napoca
2.Prof.Dr. Săvuța Gheorghe - USAMV Iași

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Laura Cristina ŞTEFĂNUŢ

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

15 noiembrie 2017, ora 11.00 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Centru de Biodiversitate

Titlul tezei de abilitare

 

Modele experimentale de testare, in vivo a efectului extractelor vegetale, probioticelor şi prebioticelor

 

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Nicolae DOJANĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Prof. Dr. Lia Monica JUNIE, Universitatea de Medicină si Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj

Suplenaţi

Prof. Dr. Laurenţ OGNEAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Rodica Maria SIMA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Horticultură

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

27.11.2017, ora 12

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Cercetrări interdisciplinare privind producerea şi calitatea legumelor şi a altor produse horticole

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Viorel MITRE, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi

Prof. Dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi

Suplenaţi

Prof. Dr. Dănuţ Nicolae MĂNIUŢIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Dorel HOZA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrariPortofoliu de lucrări

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Nicuşor Flavius SIMA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

12 octombrie 2017, ora 14.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții  

Titlul tezei de abilitare

Producerea sustenabilă de furaje în pajişti permanente, temporare şi culturi anuale

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Vasile VÂNTU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi

Suplenaţi

Prof. Dr. Roxana VIDICAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Luminiţa COJOCARIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari, Portofoliu de lucrări

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Francisc Vasile DULF

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 27.10.2017, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții   

Titlul tezei de abilitare

Analiza chimică şi bioprocesarea unor matrici vegetale (compuşi lipo- şi hidrofilici)

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Carmen SOCACIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Prof. Dr. Csaba PAIZS, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Maria TOFANĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Conf. Dr. Habil. Simona Ioana VICAŞ, Universitatea din Oradea
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrariPortofoliu de lucrări

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Ruxandra Mălina PETRESCU-MAG

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16 octombrie 2017, ora 14.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții  

Titlul tezei de abilitare

Regândirea politicii publice agricole prin prisma așteptărilor consumatorilor. Dovezi, dileme și provocări

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi

Prof. Dr. Alexandru OZUNU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Habil. Marian PROOROCU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Conff. Dr. Habil. Delia GLIGOR, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari, 10 lucrări in extenso

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Daniel Severus DEZMIREAN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

28 decembrie 2018, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Roşu, Clădirea Bibliotecii

Titlul tezei de abilitare

Aplicaţii biotehnologice înn apicultură şi sericicultură

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Elena RAKOSY, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Suplenaţi

Prof. Dr. Ion OLTEAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Robin MORITZ, Universitatea Halle, Germania
Anexă la propunerea de comisie

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari, Portofoliu de lucari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Mirela Irina CORDEA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Horticultură

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

14 iulie 2017, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Realizări în cercetarea ştiinţifică privind obşinerea materialului iniţial şi selecţia la speciile horticole

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Sorin CIULCĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Prof. Dr. Mihai BOTU, Universitatea din Craiova

Suplenaţi

Prof. Dr. Viorel MITRE, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Emilian MADOŞĂ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Sanda Maria ANDREI

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

 23.10.2017 ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții   

Titlul tezei de abilitare

Investigaţii experimentale privind utilizarea metodelor biolochimice şi de proteomică în patologia veterinară

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Romeo CRISTINA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Carmen GEORGESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Ionel PAPUC, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Dana Liana PUSTA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

18 iulie 2017, ora 9.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții  

Titlul tezei de abilitare

Aplicaţii ale unor metode de studiu citogenetic şi ale unor tehnici de genetică moleculară în diagnosticul eredopatiilor la animalele domestice

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gianina CRIŞAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Octavian POPESCU, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca

Suplenaţi

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Marian MIHAIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Liviu Marian BOGDAN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

18 iulie 2017, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Modernizarea biotehnicilor în reproducţie şi combaterea patologiei aparatului genital şi a glandelor mamare la animale 

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Cornel CĂTOI, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. dr. Alin BÎRTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Prof. Dr. Dan DRUGOCIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Prof. Dr. Viorel HERMAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 

Suplenaţi

Prof. Dr. Dan MIHU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Carmen GEORGESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Romeo CRISTINA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Cristina Bianca POCOL

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

11 iulie 2017, ora 10.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regele Ferdinand”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Cercetări privind dezvoltarea sustenabilă a spaţiului rural prin practicarea apiculturii şi a altor activităţi agricole şi non-agricole

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Roxana VIDICAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Costel SAMUIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

Prof. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 

Suplenaţi

Prof. Dr. Stejărel BREZULEANU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi

Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Adela Mariana PINTEA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

23 iunie 2017, ora 10.00 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Natural compounds - from chemistry to biological properties

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Doru PAMFIL, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

Prof. Dr. Călina Petruţa CORNEA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Suplenaţi

Prof. Dr. Radu OPREAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Prof. Dr. Gianina CRIŞAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj Napoca

Şef lucr. Dr. Habil. Dan VODNAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Marian PROOROCU

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

20 ianuarie 2017, ora 12.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Cercetări privind studiul speciilor şi habitatelor forestiere în contextul implementării Reţelei Natura 2000 în România

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. Dr. Ing. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. Dr. Ing. Vasile SOPORAN, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Prof. Dr. Ing. Valer MICLE, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Laura Eugenia PAULETTE

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

20 ianuarie 2017, ora 09.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Performanţele profesionale şi ştiinţifice obţinute în evaluarea stării de calitate a solurilor şi a variabilităţii spaţiale in situ a proprietăţilor solurilor şi poluanţilor

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof.dr. Dumitru MIHAIL, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, Bucureşti

Prof.dr. Dorin ŢĂRĂUUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”, Timişoara

Prof.dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Aurel MAXIM

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

20 ianuarie 2017, ora 10.30

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Conservarea agrobiodiversității și protecția integrată a ecosistemelor agricole – premise esențiale ale agriculturii durabile și ale securității alimentare pe termen lung

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. dr. Ioan OROIAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca

Prof. dr. Mihai DUMITRU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, București

Prof. dr. László RÁKOSY – Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Mirela Ana COMAN

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Univeritar Nord

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

9 februarie 2017, ora 11.00 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regele Ferdinad”, Institutul de Științele Vieții 

Titlul tezei de abilitare

Reconstrucţia ecologică a siturilor poluate industrial

Ecological reconstruction polluted industrial sites

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. dr. Teodor RUSU – USAMV Cluj-Napoca

Prof. dr. Cornel DOMUTA – Universitatea din Oradea

Prof. dr. Doru Ioan MARIN – USAMV Bucuresti

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CV și lista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Camelia SAVA

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Domeniul tezei de abilitare

Agronomie

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

16 decembrie 2016, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Contribuţii ştiinţifice în domeniul ecofiziologiei vegetale aplicate


Scientific contribution in applied plant eco-physiology

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. dr. Roxana VIDICAN, USAMV Cluj

Prof. dr. Vasilica STAN, USAMV București

Prof. dr. Teodor ROBU, USAMV Iași

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Dan Cristian VODNAR

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Domeniul tezei de abilitare

Biotehnologii

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

25 martie 2016, ora 10.00 

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul ”Regina Maria”, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Bioconversii fermentative şi biotehnologii de imobilizare a unor microorganisme probiotice cu impact in bioeconomie şi nutriţie

Bioconversion processes and probiotic immobilization with impacton bioeconomy and nutrition

Componenţa Comisiei de abilitare

Prof. dr. Gabriela BAHRIM, Universitatea ”Dunărea de Joș” din Galați

Prof. dr. Felicia LOGHIN, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hașieganu” din Cluj-Napoca

Prof. dr. Maria TOFANĂ, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei de abilitare

Rezumat/Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CVLista lucrari

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare 


Numele candidatului la abilitare

Alexandru BOGDAN

Instituția la care este titular candidatul

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu” din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice ”Cosmin C. Kirițescu” al Academiei Române

Domeniul tezei de abilitare

Medicină Veterinară

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

28 noiembrie 2014, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Bleumarin, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Professional scientific and academic performances obtained in gynecology, andrology and obstetric from veterinary medicine, necessary for eco-innovative application on reproduction biotechnology in livestock biodiversity, through  integrated eco-bio-economics solutions in  one medicine, based on ecosanogenesis

Componenţa Comisiei de abilitare

Ioan Ștefan GROZA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Gabriel PREDOI, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Alexandru ȘONEA, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Alexandru IRIMIA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Tudor PERIANU, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Rezumatul tezei de abilitare

Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CV-ENLista lucrari-EN

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Florentina MATEI

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Domeniul tezei de abilitare

P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

28 iulie 2014, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Verde, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Utilizarea biodiversitatii microbiene in aplicatii biotehnologice

Use the microbial biodiversity for biotechnological applications

Componenţa Comisiei de abilitare

Carmen SOCACIU, Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Gabriela BAHRIM, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Tatiana VASSU,  Universitatea din București

Rezumatul tezei de abilitare

Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CV-ENLista lucrari-EN

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Nicolae CORCIONIVOSCHI

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

28 mai 2014, ora 11.00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Bleumarin, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Noi aspecte ale patologiei bolilor infectioase si aplicarea acestora pentru elaborarea unui concept inovator de atenuare a virulentei bacteriene

New insights in bacterial infections – a novel concept of attenuated virulence

Componenţa Comisiei de abilitare

Gabriela BAHRIM, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Carmen SOCACIU, Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Petruța CORNEA,  Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din București

Doru PAMFIL,  Universitatea din Științe Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Imola ZIGONEANU,  Universities of North Carolina, USA

Rezumatul tezei de abilitare

Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CV-ENLista lucrari-EN

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare


Numele candidatului la abilitare

Monica BUTNARIU

Universitatea la care este titular candidatul

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Timișoara

Domeniul tezei de abilitare

P2 Ştiinţe inginereşti
Comisia 14: Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale

Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare

12 iulie 2013, ora 09:00

Locul susţinerii publice a tezei de abilitare

Amfiteatrul Verde, Institutul de Științele Vieții

Titlul tezei de abilitare

Identificarea și cuantificarea biocompușilor în domeniul științelor vieţii şi biotehnologiei aplicate care vizează dezvoltarea sustenabilă

Identification and quantification of biocompounds in life science and applied biotechnology areas, aimed at sustainable development

Componenţa Comisiei de abilitare

Professor PhD, Engineer, Irma TARI, Departmentul de Biologia Plantelor, Universitatea din Szeged

Professor PhD, Engineer, Gabor LASKAY, Departmentul de Biologia Plantelor, Universitatea din Szeged

Professor PhD, Engineer, Peter FRANCISC,  Universitatea „Politehnica” din Timișoara

Rezumatul tezei de abilitare

Abstract

Lista publicaţiilor candidatului

CV-ENLista lucrari-EN

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale

Raportul comisiei de abilitare

Raportul comisiei de abilitare

 

files/abilitare/2017/Dulf Francisc/portofoliu.pdf