Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Fișe discipline

2018

Documentare științifica MV
Documentare științifică SAI
Etica si integritate academica MV
Etica si integritate academica SAI
Metodologia elaborarii tezei de doctorat MV
Metodologia elaborarii tezei de doctorat SAI
Pricipii ale metodologiei cercetării științifice agronomice SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare - MV

2017

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2016

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2015

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2014

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2013

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală