Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Informaţii utile

În atenția doctoranzilor din anul I frecvența redusă,

Cursurile pentru materiile obligatorii se vor ține în perioada 23-27 ianuarie 2017,  zilnic între orele 8-20.
Orarul va fi comunicat la inceperea cursurilor.
 
ORAR FRECVENȚĂ REDUSĂ

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii

Medicină Veterinară

Cursuri opţionale an I.

Stimati colegi doctoranzi din anul I,
În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii şi 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi Web site-ul USAMV: – Programe academice - Doctorat – Informaţii utile – Anul I – Cursuri opţionale an I. 
Pe baza ofertei de cursuri opţionale de la USAMV CN şi UMF CN, universitate cu care avem un acord de colaborare a şcolilor doctorale, pentru completarea activităţilor didactice (credite transferabile) puteţi să vă alegeţi cursuri după cum urmează: 


Director CSUD,
Prof.dr. Doru Pamfil

Contract studii doctorale 
Formular alocare adresa de e-mail
Adeverință doctoranzi pentru autoevaluare