Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Oferta Locuri de Munca

Achiziţii publice

Candidaturi

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

1.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/1

Profesor

Mașini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

-

2.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/2

Conferenţiar

Pedologie, pedologie 1, Cartare agrochimică

Buta Mihai

 

 

   

  3.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/1

  Profesor

  Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

  -

  4.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/2

  Profesor

  Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

  Dulf Francisc Vasile

   

   

  5.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/4

  Conferenţiar

  Entomologie agricolă generală, Entomologie specială, Entomologie 1

  Florian Teodora

   

   

  6.

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/5

  Conferenţiar

  Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

  Florian Vasile Constantin

   

   

  7.

  Horticultură

  Horticultură şi Peisagistică

  I/B/2

  Conferenţiar

  Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

  Zaharia Adrian

   

   

  8.

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/1

  Conferenţiar

  Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

  Sestraş Florina Adriana

   

   

  9.

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/14

  Asistent

  Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

  Orban Oana Maria

   

   

  10.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/ 1

  Profesor

  Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor, Management agricol

  Dumitras Diana Elena

   

   

  11.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B / 2

  Conferenţiar

  Sisteme de agricultură, Culturi de câmp, Produse alimentare agricole, Produse alimentare agricole, Plante medicinale și aromatice

  -

  12.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/15

  Asistent

  Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

  -

  13.

  Horticultură

  Științe economice

  III/B/16

  Asistent

  Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed. fizica 2, Educație fizica 2, Educația fizică

  Orban Mihai Claudiu

   

   

  14.

  Horticultură

  Măsurători terestre și Științe Exacte

  IV/B/1

  Conferenţiar

  Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

  Sălăgean Tudor

   

   

  15.

  Zootehnie şi Biotehnologii

  Științe tehnologice

  II/B/1

  Conferențiar

  Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor 1

  -

  16.

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II/B/1

  Profesor

  Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinară şi protecţia mediului

  -

  17.

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II/B/2

  Conferenţiar

  Creşterea animalelor, Producţii animaliere 2, Patologie animală

  -

  18.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/1

  Profesor

  Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

  -

  19.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/2

  Conferenţiar

  Anesteziologie și reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

  Peştean Petru Cosmin

   

   

  20.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/3

  Conferenţiar

  Toxicology 2, Toxicology , Toxicologie 1, Toxicologie 2

  Nagy Andras Laszlo

   

   

  21.

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/4

  Conferenţiar

  Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinară, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie și hematologie, Anatomie patologică 2

  Taulescu Marian Aurel

   

   

  22.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/1

  Profesor

  Parasitology and parasitic diseases 1 , Creșterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

  Mihalca Andrei Daniel

   

   

  23.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/2

  Profesor

  Creșterea și patologia animalelor exotice și de vânat , Medicină preventivă, Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3

  -

  24.

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/5

  Conferenţiar

  Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2 , Medicină veterinară de urgență, Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinară

  Scurtu Iuliu Călin

   

   

  25.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/1

  Profesor

  Gastronomie, Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2, Alimente funcţionale 2, Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2, Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2

  -

  26.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/2

  Profesor

  Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2, Tehnologii generale-Tehnologia malţului şi a berii, Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate, Tehnologia produselor fermentative 1, Tehnologia produselor fermentative 2

  -

  27.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/3

  Conferențiar

  Tehnologia laptelui 2, Tehnologia laptelui 1, Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1, Ambalaje şi design în industria alimentară

  Jimborean Anamaria Mirela

   

   

  28.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/1

  Conferențiar

  Analiza senzorială a produselor alimentare, Prelucrarea statistică a datelor

  Stan Laura

   

   

  29.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/2

  Conferențiar

  Coloizi în industria alimentară, Autentificarea produselor agro-alimentare, Techno-managerial principles in the agrifood chain

  Leopold Loredana Florina

   

   

  30.

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/9

  Asistent

  Ecologie şi protecţia mediului, Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2, Prelucrarea statistică a datelor, Ambalaje şi design în industria alimentară

  Biriş-Dorhoi Elena-Suzana

   

   

  Măsuri preventive

  Măsuri preventive

  Pentru a preveni plagiatul vă sugerăm verificarea originalităţii lucrărilor dumneavoastră folosind programul "detectareplagiat.ro".
  Pentru a descărca gratuit acest program utilizați link-ul http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php

  Comisia de Etică universitară vă recomandă aceast program gratuit sau utilizarea altor programe pe care dumneavoastră le considerați eficiente.

  Prorectoratul cu cercetarea, prodecanii cu cercetarea, respectiv secretariatul școlilor doctorale dispun de soft-ul antiplagiat licențiat http://www.plagiarism-detector.com

  Preşedinte Comisia de etică universitară,
  Prof. univ. dr. Adrian Gal

  Nr. crt.

  Facultate

  Departament

  Poziţie în Statul de funcții

  Funcţie didactică

  Discipline din planul de învățământ

  Descrierea si Tematica postului

  1

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/2

  Profesor

  Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

  Descrierea şi tematica postului 

  2

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/1

  Profesor

  Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

  Descrierea şi tematica postului  

  3

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/4

  Conferenţiar

  Entomologie agricolă generală,Entomologie specială, Entomologie 1

   Descrierea şi tematica postului 

  4

  Agricultură

  Protecţia mediului şi a plantelor

  III/B/5

  Conferenţiar

  Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

  Descrierea şi tematica postului  

  5

  Agricultură

  Științe Tehnice și Științele solului

  I/B/1

  Profesor

  Maşini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

  Descrierea şi tematica postului  

  6

  Agricultură

  Științe Tehnice și Științele solului

  I/B/2

  Conferenţiar

  Pedologie, Pedologie 1,  Cartare agrochimică

  Descrierea şi tematica postului  

  7

  Horticultură

  Horticultură şi Peisagistică

  I/B/2

  Conferenţiar

  Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

   Descrierea şi tematica postului 

  8

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/1

  Conferenţiar

  Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

   Descrierea şi tematica postului 

  9

  Horticultură

  Silvicultură

  II/B/14

  Asistent

  Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

  Descrierea şi tematica postului  

  10

  Horticultură

  Științe economice

  III B/ 1

  Profesor

  Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor , Management agricol

   Descrierea şi tematica postului 

  11

  Horticultură

  Științe economice

  III B / 2

  Conferenţiar

  Sisteme de agricultură, Culturi de câmp,  Produse alimentare agricole, Plante medicinale si aromatice

  Descrierea şi tematica postului  

  12

  Horticultură

  Științe economice

  III B/15

  Asistent

  Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

   Descrierea şi tematica postului 

  13

  Horticultură

  Științe economice

  III B/16

  Asistent

  Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed.fizica 2, Educație fizică 2, Educație fizică

  Descrierea şi tematica postului  

  14

  Horticultură

  Măsurători terestre și Științe Exacte

  IV/B/1

  Conferenţiar

  Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

   Descrierea şi tematica postului 

  15

  Zootehnie şi Biotehnologii

  Științe tehnologice

  II/B/1

  Conferențiar

  Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor1

  Descrierea şi tematica postului  

  16

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II B/1

  Profesor

  Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinara şi protecţia mediului

  Descrierea şi tematica postului  

  17

  Medicină Veterinară

  Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

  II B/2

  Conferenţiar

  Creşterea animalelor,  Producţii animaliere 2, Patologie animală

  Descrierea şi tematica postului  

  18

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/1

  Profesor

  Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

  Descrierea şi tematica postului  

  19

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/2

  Conferenţiar

  Anesteziologie şi reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

  Descrierea şi tematica postului  

  20

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/3

  Conferenţiar

  Toxicology 2, Toxicology 1, Toxicologie 1, Toxicologie 2

  Descrierea şi tematica postului  

  21

  Medicină Veterinară

  Paraclinici

  III/B/4

  Conferenţiar

  Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinara, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie si hematologie, Anatomie patologică 2

  Descrierea şi tematica postului  

  22

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/1

  Profesor

  Parasitology and parasitic diseases 1 ,Cresterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

   Descrierea şi tematica postului 

  23

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/2

  Profesor

  Creșterea si patologia animalelor exotice si de vanat ,Medicină preventive, Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica si prelegeri clinice pe specii) 3

   Descrierea şi tematica postului 

  24

  Medicină Veterinară

  Clinici

  IV/B/5

  Conferenţiar

  Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2, Medicină veterinară de urgență,   Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinara

  Descrierea şi tematica postului  

  25

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/1

  Profesor

  Gastronomie; Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2; Alimente funcţionale 2; Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2; Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2.

  Descrierea şi tematica postului  

  26

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/2

  Profesor

  Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2: Tehnologii generale - Tehnologia malţului şi a berii; Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate; Tehnologia produselor fermentative 1; Tehnologia produselor fermentative 2.

  Descrierea şi tematica postului  

  27

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Ingineria Produselor Alimentare

  I/B/3

  Conferențiar

  Tehnologia laptelui 2; Tehnologia laptelui 1; Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1; Ambalaje şi design în industria alimentară;

   Descrierea şi tematica postului 

  28

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/1

  Conferențiar

  Analiza senzorială a produselor alimentare; Prelucrarea statistică a datelor.

   Descrierea şi tematica postului 

  29

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/2

  Conferențiar

  Coloizi în industria alimentară; Autentificarea produselor agro-alimentare; Techno-managerial principles in the agrifood chain

  Descrierea şi tematica postului  

  30

  Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  Știința Alimentului

  II/B/9

  Asistent

  Ecologie şi protecţia mediului; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2; Prelucrarea statistică a datelor; Ambalaje şi design în industria alimentară.

  Descrierea şi tematica postului  

   

  Lista documentelor din dosarul de concurs

  Lista documentelor depuse la dosarul de concurs:

  În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:

  a) cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
  b) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului, semnată de candidat;
  c) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, semnată de candidat;
  d) certificatul de cazier judiciar al candidatului;
  e) diplomele de bacalaureat, licenţă, de master (dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, însoţite de foile matricole/suplimentele la diplomă, sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. Actele de studii menționate vor fi prezentate în original şi în fotocopie la secretarul şef, pentru certificarea conformităţii cu originalul.
  f) fotocopii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
  g) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  h) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
  j) fotocopie după coperta cărților depuse la dosar. De asemenea, cărţile vor fi depuse la dosar ca şi anexă, însoțite de avizul Consiliului Didactic sau al Consiliului Cercetării Dezvoltării-Inovării (unde este cazul – cărțile scrise după anul 2012 de către candidații care provin din USAMVCN);
  k) documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin competiţie;
  l) documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice;
  m) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
  n) fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
  -Fise de verificare Profesori si Conferentiari
  -Fise de verificare Asistenti si Sefi de lucrari
  o) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

  p) scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorului de departament/instituţiei în care candidatul a fost ori este angajat sau a fost înmatriculat ca student.
  r) certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplică la toate funcțiile didactice și de cercetare și face referire la nivelul de competență de minim B2-1.
  Pentru cadrele didactice care au în structura postului ore care se predau la specializările care se derulează în limbi străine, nivelul de competenţă minim acceptat este B2-2. Astfel, certificatul lingvistic de nivel minim B2-2, prezentat de candidat, trebuie să aibă recunoaștere internațională fiind eliberat de instituții abilitate, obligatoriu pentru limba în care se desfășoară programul de studii;
  s) certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic în învăţământ, nivelul II (pentru posturile de asistent și șef de lucrări). Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă în diploma de licență/absolvire (Legea nr. 1/2011, Art. 238).
  ş) copie după atestatul de abilitare (pentru posturile de profesor universitar);
  t) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar află în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
  u) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs;
  x) trei adeverințe medicale eliberate de trei medici primari (în specialitățile neurologie, psihiatrie, ORL) prin care este atestată lipsa unor afecțiuni incompatibile cu cariera didactică, precum şi adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru angajare;
  y) La dosarul de concurs se ataşează un CD/DVD cu întreg conţinutul acestuia, scanat, în vederea transmiterii către comisia de concurs. CD/DVD mai trebuie să cuprindă:
  − Fişa de verificare (în format Excel, conform formularului de îndeplinire a standardelor minimale CNATDCU);
  − Lista lucrărilor şi lucrările ISI şi BDI cerute de criteriile minime (în format word/pdf);
  − Curriculum vitae al candidatului.
  Fisa de calcul pentru Verificarea  indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii   pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 14-Ingineria resurselor vegetale si animale

  Fisa de calcul pentru Verificarea indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 21-Medicina veterinara