Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Alegeri universitare

Mandatul 2016-2020

Alegeri 2017

Alegeri pentru ocuparea locurilor rămase vacante În structurile şi funcţiile de conducere din cadrul USAMVCN

 Alegeri pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte Interimar al Senatului USAMVCN

Alegeri director Institutul se Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”

Alegeri pentru ocuparea locurilor rămase vacante în Consiliul Departamentului IV de la Facultatea de Horticultură

Alegeri pentru ocuparea locurilor rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere din cadrul USAMV Cluj-Napoca

Alegerea Directorului CSUD pentru mandatul 2016-2020

Alegerea Decanilor pentru mandatul 2016-2020

Recomandări pentru bună desfăşurare a procedurilor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funţiei de Decan şi desfăşurarea consiliilor facultăţilor din data de 23.03.2016

Calendarul alegerilor pentru ocuparea locurilor rămase vacante în structurile și funcțiile de conducere din cadrul USAMV Cluj-Napoca (link)

Alegeri academice 2015 (link)

 Alegeri Rector pentru mandatul 2016-2020 - Turul II

Alegeri Rector pentru mandatul 2016-2020 - Turul I

Alegeri Prefectul studenților pentru mandatul 2016-2020

Alegeri studențești 2015

Alegeri Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) 2015

Alegeri Consiliile Școlilor Doctorale 2015

Alegeri Senatul universitar 2015

 


2015

 

Alegeri pentru Consiliile facultăților și Senat

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar
Candidaturi pentru Consiliile Facultăților
Candidaturi pentru Senat
Rezultatepentru Consiliile Facultăților
Rezultate pentru Senat

 


 2014

Alegeri Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar alegeri
Candidaturi
Rezultate

Alegeri Școala Doctorală

Metodologie de organizare a alegerilor şi desemnare a membrilor consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) şi a membrilor consiliilor şcolilor doctorale de la I.O.S.U.D. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN
Calendar
Candidaturi
Conducători de doctorat Școala Doctorală de Medicină Veterinară cu drept de vot
Conducători de doctorat Școala Doctorală Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii cu drept de vot
Doctoranzi Școala Doctorală de Medicină Veterinară cu drept de vot
Doctoranzi Școala Doctorală Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii Medicină Veterinară cu drept de vot
Rezultate

Alegeri pentru Consiliile facultăților și Senat

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar alegeri
Candidaturi pentru Consiliul Facultăților
Candidaturi pentru Senatul Universității
Rezultate
 pentru Consiliul Facultăților
Rezultate pentru Senatul Universității


 2013

Alegeri pentru Consiliile facultăților și Senat

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar alegeri
Candidaturi pentru Consiliul Facultăților
Candidaturi pentru Senatul Universității

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Calendar alegeri
Candidaturi


 2012

Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar alegeri
Model CV
Model Proiect managerial
Candidaturi
Listă cadre didactice cu drept de  vot
Rezultate alegeri

Director Scoală Doctorală

Anunţ concurs
Metodologie de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director al consiliului studiilor universitare de doctorat
Calendar concurs
Rezultat concurs


2011

Cadre didactice

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere
Calendar alegeri
Model CV
Model Proiect managerial
Model Buletin de vot pentru Rector
Model Buletin de vot pentru Senatul Universităţii
Model Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Departamentului
Procedură alegeri
Candidaturi
Rezultate alegeri

Studenţi

RC 5, Art. 91. Candidaturile studenţilor pentru Consiliul facultăţii
Detalii organizatorice
Porcedură alegeri
Model Buletin de vot pentru  Senatul Universităţii
Candidaturi
Listă studenţi cu drept de  vot
Rezultate alegeri