Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată

Anul universitar 2016-2017

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cecetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1631 din 28 noiembrie 2016 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 27 octombrie 2016.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioda 28.11-2016 - 24.01.2017.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MENCS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MENCS.

Posturi scoase la concurs în MO 1631 din 28 noiembrie 2016
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic
Teme concurs
Rezultatele concursului - validate de senat
Rezultatele concursului - decizii

 

 

 

 

 

 

 

Arhivă