Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Agricultură Științe tehnice și științele solului I/B/1 Profesor Maşini agricole, Exploatarea utilajelor din industria alimentara I, Exploatarea utilajelor din industria alimentara II, Rezistenta materialelor Descrierea postului
2 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/1 Profesor Ameliorarea plantelor horticole 2, Ameliorarea plantelor 1, Managementul producerii de sămânță Descrierea postului
3 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/2 Profesor Micromultiplicarea speciilor forestiere, Microinmultire, Biotehnologii, Tehnici de inginerie genetică Descrierea postului
4 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/3 Conferențiar Tehnologii viticole 1, Derivate si subproduse viticole, Viticultura generala 1, Tehnologii viticole 2,Viticultura generala 2, Masini si instalatii folosite in industria vinului Descrierea postului
5 Horticultură Horticultură și peisagistică I/B/4 Șef lucrări Desen si reprezentari grafice 1, Desen si reprezentari grafice 2, Urbanism si amenajarea teritoriului 1, Urbanism si amenajarea teritoriului 2, Estetica mediului ambiant, Practica 3 Descrierea postului
6 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/1 Profesor Algebra liniara, geometrie analitică si diferențială, Informatică aplicată, Elemente de informatică forestieră, Analiză matematică 2, Matematici speciale Descrierea postului
7 Horticultură Măsurători terestre și științe exacte IV/B/2 Șef lucrări Geodezie satelitara, Masuratori geodezice prin unde, Cartografie digitala, Fotogrametrie si fotointerpretare 2, Fotogrametrie si fotointerpretare 1, Geodezie matematica si fizica 2 Descrierea postului
8 Zootehnie și Biotehnologii Științe fundamentale - biotehnologii I/B/3 Șef lucrări Biofizica si Agrometeorologie , Biofizica, Practica Descrierea postului
9 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/1 Profesor Ecologie și protecția mediului, Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală Descrierea postului
10 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/2 Conferențiar Biotehnologii de prelucrare si controlul calitatii produselor vegetale si animale, Biotehnologii in industria alimentara, Practica Descrierea postului
11 Zootehnie și Biotehnologii Științe tehnologice - zootehnie II/B/3 Șef lucrări Culturi acvatice superintensive, Unelte si tehnici de pescuit, Sturionicultura, Ciprinicultura, Acvaristica, Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale Descrierea postului
12 Medicină Veterinară Preclinice I/B/1 Profesor Biochimie/ Biologie moleculară, Biochimia metabolismului tisular Descrierea postului
13 Medicină Veterinară Preclinice I/B/2 Profesor Fizica/Biofizica, Physiscs/biophysics Descrierea postului
14 Medicină Veterinară Preclinice I/B/3 Conferențiar Physysiologie 1, Physysiologie 2 Descrierea postului
15 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/1 Conferențiar Inspection and Control of Animal Foods and Products 1, Veterinary public health, Igiena calitatea si tehnologia alimentelor 2, Inspectia si controlul produselor și alimentelor de origine animală 1 Descrierea postului
16 Medicină Veterinară Producții animaliere și siguranța alimentelor II/B/2 Conferențiar Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor 2, Biologie vegetală, Vegetal biology, Nutrition, feeding, fodder quality control 1, Nutriția dietetica Descrierea postului
17 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/1 Conferențiar Farmacologie si Farmacie 1, Management si marketing veterinar, Terapeutica veterinara generala Descrierea postului
18 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/5 Șef lucrări Anatomie patologică 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 1, Necropsy and Forensic medicine 1, Diagnostic necropsic și medicină legală 2, Oncologie veterinaire MP Descrierea postului
19 Medicină Veterinară Paraclinice III/B/8 Șef lucrări Veterinary Toxicology 1, Toxicologie veterinara 2, Necropsy and Forensic medicine 2, Toxicologie veterinara 1, Veterinary Toxicology 2, Diagnostic necropsic și medicină legală 2 Descrierea postului
20 Medicină Veterinară Clinice IV/B/1 Profesor Dermatologie veterinara, Parazitologie si boli parazitare 3, Clinica animale de companie1, Clinica animale de companie 2 Descrierea postului
21 Medicină Veterinară Clinice IV/B/2 Profesor Physiology of the reproduction, Clinics- Equine 1, Veterinary obstetrics, Clinica cabaline 2 Descrierea postului
22 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/1 Profesor Tehnologii extractive 1 -zahar, Tehnologia produselor extractive 2-ulei, Tehnologia produselor extractive 3- amidon, produse zaharoase, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 1, Tehnologia uleiului si a margarinei, Tehnologia zaharului si a produselor zaharoase 2 Descrierea postului
23 Știința și Tehnologia Alimentelor Știința alimentelor II/B/3 Șef lucrări Biotehnologii alimentare, Chimia alimentului Descrierea postului
24 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic I/B/6 Lector Pedagogie I ( Fundamentele pedagogiei+teoria si metoda curriculumului), Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii+ Teoria si metodologia evaluarii) Descrierea postului