Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

SEMESTRUL II

Facultatea de Agricultură

Licență

Master: Agricultură organică
Master: Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană
Master: Dezvoltare rurală
Master: Protecţia plantelor
Master: Agricultura, schimbări climatice şi siguranţa alimentelor (franceză)
Master: Biologia agroecosistemelor
Master: Protectia sistemelor naturale şi antropice

Facultatea de Horticultură

Licență

Master: Managementul productiei horticole in climat controlat
Master: Stiinte horticole
Master: Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate
Master: Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
Master: Agribusiness
Master: Economie agroalimentară
Master: Managementul ecosistemelor forestiere
Master: Biodiversitate şi bioconservare

Facultatea de Zoothenie şi Biotehnologii

Licență

Master: Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
Master: Biotehnologii aplicate
Master: Managementul calităţii  produselor de origine animală

Facultatea de Medicină Veterinară

Licență

Facultatatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Licență

Master: Managementul calităţii alimentelor (engleză: Food Quality Management)
Master: Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
Master: Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Master: Gastronomie, nutritie și dietetică alimentară

Orar Școala Doctorală - doar doctoranzii de la frecventă

 


 

SEMESTRUL I

Facultatea de Agricultură

Licență

Master: Agricultură organică
Master: Managementul resurselor naturale şi agroturistice din zona montană
Master: Dezvoltare rurală
Master: Protecţia plantelor
Master: Agricultura, schimbări climatice şi siguranţa alimentelor (franceză)
Master: Biologia agroecosistemelor
Master: Protectia sistemelor naturale şi antropice

Facultatea de Horticultură

Licență

Master: Managementul productiei horticole in climat controlat
Master: Stiinte horticole
Master: Tehnologia producerii si valorificarii vinurilor speciale si a produselor derivate
Master: Proiectarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi
Master: Agribusiness
Master: Economie agroalimentară
Master: Managementul ecosistemelor forestiere
Master: Biodiversitate şi bioconservare


Facultatea de Zoothenie şi Biotehnologii

Licență

Master: Managementul creşterii animalelor şi acvacultură
Master: Biotehnologii aplicate
Master: Managementul calităţii  produselor de origine animală

Facultatea de Medicină Veterinară

Licență

Facultatatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Licență

Master: Managementul calităţii alimentelor (engleză: Food Quality Management)
Master: Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
Master: Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Master: Gastronomie, nutritie și dietetică alimentară

Orar Școala Doctorală - doar doctoranzii de la frecventă