Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Cazare

 


 Anul universitar 2016-2017

LISTA STUDENȚILOR DOCTORANZI ADMIȘI ÎN CAMINE PE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

LISTA STUDENȚILOR ERSAMUS ADMIȘI ÎN CAMINE PE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

ORAR CAZARE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

LISTE FINALE CU STUDENȚII ADMIȘI ÎN CAMINE PE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Studenții care au primit cazare se vor prezenta în datele de 1-2 octombrie la cămintele studențești USAMV Cluj-Napoca. Calendarul repartizării în cămine va fi afișat pe http://usamvcluj.ro/index.php/facilitati-studenti/cazare-studenti/formular-cazare-studenti, vineri 23 septembrie, la ora 12!

Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor: http://www.usamvcluj.ro/

LISTE PRELIMINARE CU STUDENȚII ADMIȘI ÎN CAMINE PE ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

CALENDARUL CAZĂRILOR ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

Marți- 20 septembrie – până la ora 20.00

Afișare liste preliminarii cu studenții repartizați in cămine

Miercuri – 21 septembrie orele 8-14.00

Depunere la secretariatele facultatilor a contestatiilor

Joi – 22 septembrie  orele 8-14.00

Depunere la secretariatele facultatilor a contestatiilor

Vineri- 23 septembrie – ora 14.00

Afisarea listelor finale cu repartizarea studenților in cămine

Sămbătă – 1 octombrie

Cazare studenți in cămine

Duminică – 2 octombrie

Cazare studenți  in cămine

 

Formular on-line     Lista cu cereri inregistrare
Facultatea de Agricultură Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor

 


 Lista finală cu studenții care beneficiază de cazare în anul universitar 2015-2016

 

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultută

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 

Informații utile

CALENDAR CAZARE, INFORMAȚII ȘI ACTE NECESARE

Cazarea se face în data de 30 septembrie 2015 la toate căminele.

Acte necesare:
Buletin și aviz epidemiologic!!! (și bani pentru plata regiei). Studenții care nu au avizul se pot caza, acesta poate fi eliberat în urmatoare săptămână de la cabinetul medical din căminul 7.

Tarife regie:
Norma sanitară de 6 locuri în cameră - 105 lei - ex: Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 5 locuri în cameră - 115 lei - ex: Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 4 locuri în cameră - 125 lei - ex: Cămin 12, Cămin 8 + Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 3 locuri în cameră - 135 lei - ex: Căminul 15 + Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 2 locuri în cameră - 195 lei - ex: Cămin Agronomia,
Doctoranzi - 225 lei

Calendar activități cazare an universitar 2015-2016

  • depunerea cererilor - până în data de 15 septembrie 2015
  • 21 septembrie 2015 - repartizarea numărului de locuri la nivel USAMV conform ponderilor studenților bugetați
  • 22 septembrie  2015 - publicarea listelor preliminare cu beneficiarii locurilor în cămin
  • 22 septembrie 2015 - 24 septembrie 2015 ora 10- contestații
  • 24 septembrie 2015 - răspuns la contestații
  • 24 septembrie 2015 - publicarea listelor finale
  • 26, 27 septembrie 2015 - cazarea beneficiarilor la Cămine

Lista finală cu studenții care beneficiază de cazare în anul universitar 2015-2016

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultută

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Informații utile

CALENDAR CAZARE, INFORMAȚII ȘI ACTE NECESARE

Sâmbătă, 26.09.2015:
Cămin Agronomia - se cazează studenții de la Horticultură
Căminul 8 - se cazeaza studenții de la Horticultură și Medicină Veterinară
Căminul 15 - se cazează studenții de la Agricultură
Căminul 12 - se cazează studenții de la Zootehnie

Duminică, 27.09.2015:
Cămin Agronomia - se cazează studenții de la Agricultură și Știința și Tehnologia Alimentelor
Căminul 8 - se cazează studenții de la Medicină Veterinară
Căminul 15 - se cazează studenții de la Horticultură
Căminul 12 - se cazează studenții de la Agricultură și Știința și Tehnologia Alimentelor

Acte necesare:
Buletin și aviz epidemiologic!!! (și bani pentru plata regiei). Studenții care nu au avizul se pot caza, acesta poate fi eliberat în urmatoare săptămână de la cabinetul medical din căminul 7.

Tarife regie:
Norma sanitară de 6 locuri în cameră - 105 lei - ex: Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 5 locuri în cameră - 115 lei - ex: Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 4 locuri în cameră - 125 lei - ex: Cămin 12, Cămin 8 + Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 3 locuri în cameră - 135 lei - ex: Căminul 15 + Cămin Agronomia,
Norma sanitară de 2 locuri în cameră - 195 lei - ex: Cămin Agronomia,
Doctoranzi - 225 lei