Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Danube Rectors` Conference (DRC) - second day/ Conferința Rectorilor Danubieni - ziua a doua