Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Zilele Cariei în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2016-0028 „Creșterea incluziunii sociale a studenților USAMV Cluj-Napoca în vederea sporirii accesului la învățământul superior a elevilor din zona rurală din Regiunea Nord Vest a României”