Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Aniversarea Prof. dr. Alexandru Salontai la 90 ani