Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Programe academice licență

Facultatea de Agricultură

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Durata studiilor: 3 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Licenţiat în biologie

Specializare:

Facultatea de Horticultură

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Medicină Veterinară

Durata studiilor: 6 ani
Diploma de licenţă
Titlul: Doctor Medic Veterinar

Specializări:

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări

  • Controlul şi securitatea produselor alimentare

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări: