Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Programe academice master

Facultatea de Agricultură

Durata studiilor:2 ani
Diplomă de Master

Specializări:

Facultatea de Horticultură

Durata studiilor: 2 ani
Diplomă de Master

Specializări:

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Durata studiilor: 2 ani
Diplomă de Master

Specializari:

Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor

Durata studiilor:2 ani
Diplomă de Master

Specializări: