Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Despre USAMV

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj. Din anul 1992 instituţia a funcţionat sub denumirea de Universitatea de Ştiinte Agricole Cluj-Napoca, potrivit HG 812 publicată în MO 337/29.12.1992, iar din anul 1995 instituţia primeşte numele de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, conform HG 586/28.07.1995.