Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Audit

  • ajută instituția să-și ȋndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică;
  • evaluează și ȋmbunătățește eficiența și  eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului  și a proceselor  de administrare;
  • auditează: angajamentele bugetare și legale; plățile asumate prin angajamente bugetare și legale; constituirea veniturilor publice; modul ȋn care este organizat sistemul de luare a deciziilor; sistemele informatice; vȃnzarea, gajarea, concesionarea sau ȋnchirierea de bunuri din patrimonial propriu

Contact 

Ec. Melinda Hetmann-Varga
Tel. +40 264 596 384 int. 261
E-mail: 
melinda.hetmann@usamvcluj.ro

Carta Audit Intern

Raport audit 2015 
Raport audit 2016
Raport audit 2017
Raport audit 2018

Regulamentul de Organizare al Compartimentului de Audit