Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Centrul de Management Proiecte

Centrul de Management Proiecte are misiunea de a asigura creşterea capacităţii USAMV Cluj-Napoca de absorbţie a Fondurilor Structurale şi a fondurilor provenite din alte linii de finanţare, naţionale şi europene, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte de dezvoltare instituţională.

Conform misiunii asumate, obiectivele Centrului de Management Proiecte din cadrul USAMV Cluj-Napoca sunt următoarele:

  • asigurarea de surse de finantare suplimentare finanţării de bază a universităţii
  • formarea unui grup de experţi în elaborarea, contractarea, managementul şi valorificarea rezultatelor proiectelor;
  • creşterea numarului şi a calităţii propunerilor de proiecte elaborate în vederea asigurării unei rate ridicate de succes;

Membrii

Coordonator Centrul de Management Proiecte

Drd. Ec. Lucian Naș - Director General Administrativ interimar
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: lucian.nas@usamvcluj.ro

Administrator patrimoniu Centrul de Management Proiecte
Doru Sabău
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: dsabau@usamvcluj.ro

Administrator patrimoniu Centrul de Management Proiecte
Vladia Lumperdeanu
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: vladia.lumperdeanu@usamvcluj.ro

Administrator patrimoniu Centrul de Management Proiecte
Amalia Ioana Boț
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: amaliaioana.bot@usamvcluj.ro

Asis. Dr. Cosmina Bouari
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: cosmina.bouari@usamvcluj.ro

Lect. dr. Călin Vac
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: calin.vac@usamvcluj.ro

Alexandra Elena Anastasiu
tel.: + 40 264 596384, int. 404/153
e-mail: alexandra.anastasiu@usamvcluj.ro