Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Comisia de Etică Universitară

Consilier de etică pentru asigurarea aplicării prevederilor Codului de etică,
Lector Dr. Tunde Giurgiuman (conform HS Nr.5760/29.03.2019)

Comisia de etică universitară din universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca funcţionează conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, conform prezentei Carte universitare, respectiv Codului de etică şi deontologie profesională universitară, a regulamentului propriu de funcţionare a comisiei de etică şi a tuturor normelor legale în speţă.

Comisia de etică universitară are următoarele atribuţiuni:

 • elaborează Codul de etică universitară, care funcţionează ca un contract moral între cadrele didactice, studenţi şi personalul administrativ, contribuind la formarea unui climat universitar corect şi responsabil şi la creşterea prestigiului universităţii;
 • se preocupă de aducerea la cunoştinţă a prevederilor codului de etică şi a regulamentului comisiei (RC 26);
 • verifică dacă fiecare persoană angajată din universitate a semnat luarea la cunoştinţă de prevederile codului de etică;
 • analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică universitară;
 • păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării;
 • efectuează investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date suficiente şi concludente cu privire la cazurile care fac obiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;
 • decizii pe baza investigaţiilor şi audierilor efectuate, a probelor colectate şi cu motivarea detaliată a hotărârii luate, cu majoritate de voturi ale membrilor comisiei;
 • comunică raportul de caz şi face recomandări sau propune sancţiunile care se impun, Consiliului de Administraţie;
 • elaborează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare, care va fi prezentat Rectorului şi Senatului universitar pentru întocmirea raportului privind starea universităţii;
 • notifică de urgenţă instituţiile statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţin cu privire la cazurile respective;
 • sub incidenţa Comisiei de etică universitară intră atât actele petrecute în interiorul universităţii şi campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acestuia în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a personalului aferent.


Președinte - Șef Lucrări Sorin Vâtca
Membri:
Prof. dr. Carmen Puia - Facultatea de Agricultură
Prof. dr. Maria Apahidean - Facultatea de Horticultură
Conf. dr. Adrian Macri - Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. dr. Emil Racolța - Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
Conf. Dr. Marian Tăulescu - Facultatea de Medicina Veterinară
Gheorghe Topan - TESA
Bogdan Rusu - student
Secretar: Șef lucrări Dr. Lavinia Moldovan