Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Comisia pentru relaţii cu mediul economic

Comisia  de relaţii cu mediul economic cu rol consultativ, are misiunea de a dezvolta participarea USAMVCN  la viaţa comunităţii, propunând parteneriate cu mediul economic social şi cultural. Comisia propune politici de marketing şi monitorizează periodic implementarea lor.

Comisia  de relaţii cu mediul economic are următoarele atribuţii:

  • Identifică oportunităţile de parteneriat şi avizează contractele de parteneriat ale universităţii cu agenţii economici, lideri in domeniul lor de activitate, pentru obţinerea de sponsorizări, burse şi locuri de practică;
  • Avizează contractele de asociere ale universităţii cu autorităţile publice locale şi mediul economic privat in scopul obţinerii de venituri extrabugetare;
  • Promovează implicarea membrilor comisiei în procesul didactic, prin suţinerea de prelegeri în faţa studenţilor legate de reuşita lor in afaceri;
  • Obţinerea feed-back-urilor de la agenţii economici, referitor la necesităţile de pe piaţa muncii, la care domeniile educaţional şi al cercetării trebuie să găsească soluţii;

Comisia  de relaţii cu mediul economic este alcătuită dintr-un număr de 30-40 de membri proveniţi din mediul economic, revenind câte 8-10 membri pe fiecare domeniu( Agronomic, Horticol, Zootehnic, Medicină Veterinară ).

Membri Comisiei de relaţii cu mediul economic:

Conf. dr. Adrian Oros - Prorector cu dezvoltarea instituţională - Preşedinte

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Agronomie – vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Horticol– vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Zootehnic– vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Medicină Veterinară– vezi lista