Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea executivă a instituţiei şi aplică prevederile Contractului managerial asumat de Rector şi propune Senatului spre aprobare şi duce la îndeplinire planul strategic de dezvoltare şi planul anual de acţiune al universităţii.

Consiliul de Administraţie propune bugetul anual şi prezintă modul de îndeplinire a bugetului de venituri şi cheltuieli.