Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Consiliu Consultativ

 

Consiliul consultativ este o structură internă, constituită ca o interfaţă intre Consiliul de Administraţie şi structurile departamentale din facultăţi. El are rolul de-a analiza şi aviza propunerile de strategii de colaborare cu mediul socio-economic avand drept scop dezvoltarea instituţională, care vin de la nivelul departamentelor şi facultăţilor.

 

Consiliul consultativ analizează  periodic,o dată pe trimestru, stadiul îndeplinirii planului operaţional al anului in curs şi aplică corecţiile necesare pentru ca obiectivele stabilite in acest plan să fie îndeplinite sau amânate pentru etape ulterioare prevăzute in planul strategic al USAMV CN.

 

Consiliul consultativ este alcătuit din 22 de membri: prorectorul in relatia cu mediul socio-economic, in calitate de preşedinte, Directorul General Administrativ, vicepreşedinte, cei cinci decani ai facultăţilor, directorul CSUD, şi 14 directori de departamente.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

PRORECTOR  IN RELAȚIA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

Prof. Dr. Adrian Oros

Tel: + 40 264 596 384, int. 164 
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Ec. Lucian Nas

Tel: + 40 264 596384, int. 103  
Fax: + 40 264 593 792

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MEMBRII  CONSILIULUI

DECAN FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Prof. dr. Roxana Vidican

Tel: + 40 264 596384, int. 174
Fax: + 40 264 593 792

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DECAN FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Prof. dr. Viorel Mitre

Tel: + 40 264 596384, int. 379
Fax: + 40 264 593 792

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DECAN FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII

Prof. dr. Daniel Dezmirean 

Tel: + 40 264 596384, int. 202
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Prof. dr. Liviu Bogdan

Tel: + 40 264 596384, int. 163
Fax: + 40 264 593 792

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DECAN FACULTATEA DE  ŞTIINȚA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

Prof. dr. Maria Tofană

Tel: + 40 264 596384, int. 230
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

DIRECTORI DEPARTAMENTE

Facultatea de Agricultură

Conf. dr. Ovidiu Ranta             

Prof. dr. Duda Marcel      

Șef lucrari Dr. Vasile Florian

 

Facultatea de Horticultură  

Prof. dr. Radu Sestraș

Conf. dr. Liviu Holonec

Prof. dr. Felix Arion 

Prof. dr. Florica Matei

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Prof. dr. Vioara Mireșan                                                                                              

Conf.dr. Camelia Răducu

                                                                                                                                          

Facultatea de Medicină Veterinară                                                                

Prof. dr. Adela Pintea   

Prof. dr. Marian Mihaiu

Prof. dr. Liviu Oana  

Conf. Dr. Florin Beteg                                   

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Prof. dr. Sevastița Muste

Prof. dr. Ramona Suharoschi